POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE V LETU 2016 ZA VODOVODNA SISTEMA POSTOJNA–PIVKA IN SUHORJE (v upravljanju javnega podjetja KOVOD Postojna, d. o. o.)

Novice

6. 3. 2017

V PRIPONKI JE OBJAVLJENO POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE ZA LETO 2016, pripravljeno v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09 – v nadaljevanju pravilnikom), ki v 34. členu določa, da mora upravljavec vodovodnega sistema najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljene v okviru notranjega nadzora.

Poročilo zajema dva vodovodna sistema, ki sta v upravljanju javnega podjetja KOVOD Postojna, d.o.o. in zagotavljata oskrbo s pitno vodo na območju občin Postojna in Pivka:

Vodovodni sistem Postojna – Pivka z naslednjimi oskrbovalnimi območji:Osrednji del Postojna – Pivka, Planina in Strane – Hruševje – Šmihel.
Vodovodni sistem Suhorje (oskrbovalno območje Suhorje – vodovod Ilirska Bistrica).

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami