Želimo vzgojiti odgovorne in ozaveščene uporabnike pitne vode

Novice

26. 3. 2017

Predzadnji marčevski teden smo zaključili polni novih vtisov in prijetnih občutkov, ki smo jih dobili v družbi učencev, s katerimi smo se družili v četrtek in petek, 23. in 24. marca. Naši naravoslovno naravnani učni urici so v preteklem tednu prisluhnili najvišji učenci pivške osnovne šole ter četrta razreda OŠ Antona Globočnika in 3.b razred OŠ Miroslava Vilharja v Postojni. Z delavnicami, namen katerih je učence seznanjati z lastnostmi, ki jih ima naša zdravstveno ustrezna pitna voda, nadaljujemo tudi v tem tednu. Obiskali bomo osnovno šolo Prestranek ter podružnični šoli v Studenem in Bukovju.

 

»Z ozaveščanjem in izobraževanjem na temo pitne vode želimo doseči to, da že otroci v vrtcu in osnovni šoli osvojijo in ponotranjijo pridobljeno znanje in odnos do vode kot naravne dobrine. Z osvojenimi veščinami, odnosom in znanjem otrok, ki ga pridobivajo v okviru našega načrtnega, a neformalnega izobraževanja, želimo vzgojiti odgovornega in dovolj ozaveščenega odraslega uporabnika pitne vode iz javnega vodovodnega sistema.«

(Irena Sušelj Šajn, vodja projekta Vodko)

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami