Škrat Vodko tudi letos med več kot 1150 otroci

Novice

14. 4. 2017

V podjetju Kovod Postojna, d.o.o. si v zadnjih letih prizadevamo in uresničujemo pomembne infrastrukturne projekte, ki izboljšujejo kakovost bivanja na našem območju, obenem pa imajo tudi doprinos k varovanju okolja. V okviru svojih dejavnosti, z izboljšanimi objekti in sistemi, omogočamo kakovostno ravnanje z odpadnimi vodami ter občanom zagotavljamo izboljšano oskrbo s pitno vodo. Poleg samih projektov, ki tudi v tem trenutku potekajo, saj se na območju občin Postojna in Pivka pospešeno gradi nov vodovodni sistem, veliko pozornosti pa se namenja tudi iskanju novega vodnega vira, je eno prioritetnih področij, ki smo ga zadnja leta okrepili, tudi ozaveščanje in izobraževanje svojih uporabnikov. Pomembno se nam zdi, da imamo stik z občani, saj je vzajemna komunikacija, pa naj gre za seznanjanje z dogajanjem v okviru podjetja ali pa posredovanje informacij ter napotkov za ravnanje z vodo, vir dobrega in uspešnega dela. Predvsem si želimo, da bi naši uporabniki, na podlagi naših dnevnih obvestil, aktivnosti, pozivov, informacij in ostalih načinov, s katerimi jih nagovarjamo, začutili odgovornost do okolja in naše pitne vode. Vsak posameznik je namreč pomemben in ključen dejavnik, ki lahko pripomore k varovanju naše nenadomestljive dobrine – vode.

»V podjetju Kovod Postojna, d.o.o. smo se pred tremi leti, na posebno prijazen in prilagojen način, odločili približati tudi svojim najmlajših uporabnikom. V letu 2014 je zaživel projekt Vodko, v okviru katerega veliko pozornosti namenjamo otrokom in učencem, sodelujemo s šolami in vrtci ter ostalimi ustanovami v občinah Postojna in Pivka, udejstvujemo se v lokalnih projektih in dogodkih, zagotavljamo številna zanimiva in poučna izobraževalna gradiva in pripomočke… Glede na triletno obdobje, pridobljene odzive in povratne informacije, predvsem pa znanje in odnos, ki ga izkazujejo otroci in učenci, zagotovo lahko trdimo, da so bila naša prizadevanja usmerjena v pravo smer. Vsebine o vodi, ki smo jih v treh letih ponesli med vrtčevske otroke in šolarje, so mladim uporabnikom dobro ostale v spominu, povečalo se je poznavanje naših dejavnosti in zavedanje, kako pomembna je skrb za našo pitno vodo.« (David Penko, direktor podjetja Kovod Postojna, d.o.o.)

 

Naravoslovno naravnane učne urice po vseh šolah in vrtcih na Postojnskem in Pivškem, ki so izrazili željo po sodelovanju, smo letos izvajali že tretje leto zapored. Vsako leto smo obiskali in se družili s preko 1000 otroci in učenci. Vsebine so bile vsako leto prilagojene starosti otrok ter povezane v sosledje celovitega znanja o osnovnih lastnostih, posebnih značilnostih, zanimivostih, merskih vrednostih o vodi. Učne urice so bile zasnovane kar se da interaktivno in zanimivo ter podprte z zabavnim in poučnim gradivom. Prav tako smo bili obilo zadovoljstva in pozornosti deležni ob vsakoletnem nagradnem natečaju, v katerem so otroci z veseljem sodelovali ter prikazali svojo neizmerno domišljijo ter nenazadnje dodatno znanje in vedenje o vodi.

 
»Otroci so pomembna ciljna skupina, ki z veliko mero radovednosti, osvajajo in srkajo ponujeno znanje. Pomembno je ustvarjati možnosti za nova znanja ter otrokom omogočiti zanimiv način pridobivanja tega. Naše podjetje si želi biti dober zgled najmlajšim, ki se bodo skozi poznavanje naših dejavnosti in prizadevanj, tudi v svojih odraslih letih spomnili na odnos do vode in vrednote, s katerim smo se jim skušali približati.« (Irena Sušelj Šajn, vodja projekta Vodko)

 

Letos smo z obiski šol in vrtcev pričeli v mesecu marcu. Povabljeni smo bili v 59 oddelkov oziroma razredov. V okviru uric, letos naslovljenih »Raziskuj in znanje utrjuj«, smo z učenci preverjali kakovost vode iz vzorcev vode, ki so jih odvzeli blizu svojih domov (v bližnjih potočkih, svojih vodnjakih…). Navdušeni nad meritvami, ki so pokazale, ali je prinesena voda primerna za morebitno uživanje, so učenci pridobili znanje, da je pomembno zaznavati neustrezne lastnosti in parametre, ki jih ima lahko voda, saj s tem preprečujemo morebitne okužbe in ostale zdravstvene težave.

 

Današnji obisk postojnskega vrtca je bilo eno izmed zadnjih dejanj v okviru naših letošnjih naravoslovno izobraževalnih uric. Otroci so spoznali Škrata Vodka, njegovo zgodbo o nastajanju vode in osnovne lastnosti ter napotke za varčno ravnanje z vodo. Navdušenje otrok nad našim obiskom je bilo veliko, sploh zaradi prikupnosti, ki jo je v druženje vnesel Škrat Vodko. Razigranost in radovednost otrok je bila še dodatna potrditev, da znanje najmlajšim podajamo na ustrezen način in da so željni tovrstnih dogodkov in vsebin. Posebej razveseljivo pa je spoznanje, da otroci radi pijejo vodo in njihova obljuba, da bodo lepo skrbeli zanjo. Z otroci postojnskega vrtca se je družil tudi direktor našega podjetja, ki je ob tej priložnosti vnovič izkazal zadovoljstvo ob sprejetosti in priljubljenosti projekta Vodko. Za posebno presenečenje med otroci je poskrbelo tudi podjetje UNIKATOY, uspešno lokalno podjetje, ki je letos izkazalo podporo našemu projektu ter čisto vsem udeležencem naših srečanj podarilo svojo igračko – nove Šprickote. Podjetju UNIKATOY, ki je med otroci zaradi svojih igrač dobro poznano, se ob tej priložnosti zahvaljujemo za pozornost – darovane Šprickote, s katerimi pri otrocih in učencih rišemo neizmerno velike nasmehe.

 

Polni vtisov, novih doživetij, predvsem pa motivacije, ki smo jo bili deležni ob druženju z otroci, bomo v podjetju tudi v prihajajočih mesecih skrbeli za pristen in prijeten stik tako s svojimi najmlajšimi uporabniki kot tudi vsemi ostalimi občani. Želimo si biti pomemben del lokalne skupnosti, predvsem pa dober zgled odgovornega in skrbnega ravnanja z vodo.

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami