Vseslovenski kongres o vodi – VODA POVEZUJE

Novice

21. 4. 2017

 

Ta teden je v Podčetrtku potekal drugi vseslovenski kongres o vodi. Namen letošnjega kongresa je bil izpostaviti vsebino štirih tematskih sklopov:

1. varnost objektov na vodah in varnost ljudi pred nevarnim delovanjem voda;
2. upravljanje z vodami in dejavnosti v vodnem prostoru;
3. raba voda in vodni ekosistemi;
4. vode in participacija javnosti pri odločanju.

 

Vseslovenskemu kongresu, ki je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, smo prisostvovali tudi predstavniki podjetja Kovod Postojna, d.o.o.. Naša sodelavka, Irena Sušelj Šajn, vodja službe za zdravstveni nadzor in analize je v okviru četrtega vsebinskega sklopa predavanj, katerega poudarek je bilo ozaveščanje in informiranje prebivalstva ter uporabnikov, ki mu naše podjetje že daje velik pomen, sodelovala s prispevkom ‘Vodko – primer dobre prakse na področju neformalnega izobraževanja in ozaveščanja šolskih in predšolskih otrok’. Celovita vsebina o našem projektu ozaveščanja najmlajših, ki je med udeleženci kongresa pritegnila precej zanimanja in kaže dobre smernice, je zajeta tudi v zbornik, izdan ob tej priložnosti. Prispevek pa je dostopen tudi v prilogi te objave.

 

Sicer pa je bil dogodek na temo vode, sklenjen s poenotenimi cilji in motivi v smislu, da so vode v vseh svojih pojavnih oblikah naša skupna, javna dobrina. Pri gospodarjenju in upravljanju z njimi je zato potrebno uskladiti nasprotujoče si interese, predvsem pa upoštevati zakonitosti celotnega hidrološkega cikla, ekološke lastnosti vodnega prostora, obstoječ družbeni in gospodarski standard, razvojno varstvene cilje ter slediti znanju in naprednim tehnološkim rešitvam.

Znanje, informacije ter izmenjava mnenj na temo vode je vsekakor smiselna in zelo dobrodošla, vendarle je voda del naše vsakodnevne dejavnosti, naše podjetje pa pomemben in odgovoren deležnik pri zagotavljanju kakovostne oskrbe s pitno vodo, ki se bo z novimi znanji, dopolnjenimi cilji in usmeritvami tudi v prihodnje zavzemalo za uspešno delovanje na vseh področjih.  

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami