Ob svetovnem dnevu Zemlje

Novice

22. 4. 2017

Dan Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, se je prvič praznovalo leta 1970. Poudarek ob letošnjem dnevu Zemlje je namenjen okoljski in podnebni pismenosti – pospeševanju okoljskih in podnebnih zakonodaj ter tudi pospeševanju do okolja prijazne tehnologije in ustvarjanju zelenih delovnih mest.

Ob hitri rasti prebivalstva in čezmerni porabi naravnih virov, predvsem fosilnih goriv, smo danes že priča izrazitim spremembam podnebja. Povprečna temperatura ozračja se je namreč v zadnjih 150 letih zvišala za okoli 0,6 stopinje Celzija. Če ne bomo zmanjšali izpustov toplogrednih plinov v ozračje, bi se lahko v prihodnjih desetletjih temperature na Zemlji zvišale še za od 1,5 do 4,5 stopinje Celzija.

Po zadnjih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje so emisije toplogrednih plinov v Sloveniji v letu 2015 znašale 16.831 Gg ekvivalenta CO2 in so bile glede na leto 2014 višje za 1,3 % (16.610 Gg ekvivalenta CO2), glede na leto 2013 pa nižje za 8,2 % (18.341 Gg ekvivalenta CO2). Največ teh emisij je izviralo iz področja energetike, ki zajema porabo goriv pri proizvodnji energije, v predelovalni industriji in gradbeništvu, prometu in drugih sektorjih.

 

ZEMLJA JE NAŠ SKUPNI DOM. NJENA PRIHODNOST JE ODVISNA OD NAS VSEH.

 

 

 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami