Na Bujah zaključen prvi odsek vodovoda

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

9. 5. 2017

V okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice, ki se tudi v tem trenutku na območju Občine Pivka aktivno izvaja, je bil v preteklem mesecu na Bujah dokončan prvi odsek vodovoda (t.i. vodovod Buje II. in III. faza). V letu 2013 je Občina Pivka izvedla I. fazo, ko je bila vas Buje povezana z vodovodnim sistemom Malni – Pivka, v letu 2016-2017 pa se je v okviru projekta obnovilo tudi celoten sistem po vasi Buje in vodovod pripeljalo do objektov ob državni cesti skozi Vremsko dolino. V sklopu teh del je bilo zgrajenih 2200 metrov vodovodnega omrežja. Vrednost tega odseka je znašala nekaj več kot 660.000,00 € brez DDV. Izvajalec del je bil KOLEKTOR CPG d.d. iz Nove gorice oziroma njegov podizvajalec GINEX INTERNATIONAL d.o.o.. Izvedba vseh treh faz omenjenega projekta je 58–im prebivalcem pivške občine zagotovila pitno vodo, kar je nedvomno pomembna pridobitev glede na to, da je voda vir našega življenja in nepogrešljiv del našega vsakdana.

 

Dan pred pivškim občinskim praznikom je na Bujah, v prisotnosti vaščanov, predstavnikov občine, izvajalcev del ter upravljavca vodovodnega sistema – podjetja Kovod Postojna, d.o.o. potekala slovesnost, na kateri se je predstavilo projekt ter infrastrukturno pridobitev predalo namenu. Kulturni program, ki je ob tovrstnih priložnostih nepogrešljiva popestritev vzdušja, so sooblikovali domači glasbeniki in ustvarjalci. Sovaščane in ostale prisotne, ki so prisostvovali dogodku, je ob tej priložnosti nagovorila predsednica vaške skupnosti Buje Dragica Tomažič, ki je poudarila pomembnost kakovostne vodooskrbe v domačem naselju, medtem ko je župan Občine Pivka Robert Smrdelj izpostavil obsežnost ter zahtevnost omenjenega projekta, predvsem pa uspešen potek in izvedbo le-tega. Da bo zaključen projekt dobro služil svojemu namenu, je svoj blagoslov dodal domači župnik, gospod Zdenko Štrukelj.

 

 

Foto: Simon Avsec

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami