V okviru projekta iskanja novega vodnega vira se izvaja niz podrobnih raziskav

Novice

20. 6. 2017

Projekt iskanja dodatnega vodnega vira na območju občin Postojna in Pivka se je začel izvajati pred dobrim letom. Prizadevanja za razvoj in uporabo metode za količinsko in kakovostno ovrednotenje vodnih virov v krasu, ki bi našemu območju lahko v prihodnje zagotavljali dodaten vodni vir za oskrbo s pitno vodo, bodo trajala še vse do februarja 2019.

 

Kot sta pojasnila predstavnika Inštituta za razvoj krasa, ki vodi in izvaja ta projekt, Nataša Ravbar in Franci Gabrovšek, je do tega trenutka vzpostavljen sistem vzorčenj in analiz, preko katerega se pridobiva ključne podatke o vseh lastnostih ter možnostih, ki bi nakazovale primernost območja za morebitni vodni vir. Kraško območje ima namreč veliko posebnosti, ki vplivajo na kakovost in konstantnost voda, ki se tukaj nahajajo.

 

Glede na vse dosedanje ugotovitve so nadaljnje raziskave osredotočene na tri ožja obetajoča območja (območje Javorniškega toka, območje Palškega jezera, območje nad Planino), kjer je vzpostavljenih 30 avtomatskih merilnih mest. Izvaja se niz podrobnih raziskav.

 

V končni fazi bodo  iz teh rezultatov določeni vodovarstveni pasovi in izdelana karta ranljivosti, ki so osnova za morebitno varovanje izbranih vodnih virov. Širši pomen tega projekta vidijo raziskovalci predvsem v vzpostavitvi standardnih metod za identifikacijo, karakterizacijo, zaščito in uporabo kraških vodnih virov.

 

V projektu iskanja novega vodnega vira sodelujeta tudi občini Postojna in Pivka ter podjetje Kovod Postojna. V juniju so bili predstavniki povabljeni na predstavitev poteka projekta in dosedanjih ugotovitev. V spremstvu raziskovalcev Inštituta za raziskovanje krasa so obiskali Planinsko jamo, tamkajšnje sotočje pivškega ter rakovega rokava, spoznali potek raziskav, si ogledali merilna mesta in nadaljnje korake, ki se bodo izvajali v okviru omenjenega projekta.

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami