Odvzem vode iz hidrantov ogroža oskrbo s pitno vodo

Novice

21. 6. 2017

V poletnih mesecih pozivamo občane k varčnemu ravnanju z vodo, predvsem pa opozarjamo na kršitve, saj je bilo v zadnjih dneh zaznano povečano število nedovoljenih odvzemov vode iz hidrantov. Hidranti so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, njihova izpraznitev pa povzroča tudi težave pri oskrbi prebivalcev s pitno vodo. V primeru velike porabe vode na hidrantih obstaja nevarnost, da ostanemo brez pitne vode. Odvzem vode brez predhodnega dovoljenja oziroma soglasja je namreč kaznivo dejanje, početje pa bo prijavljeno pristojnim organom.

 

Vse občane Postojne in Pivke zato pozivamo, da morebitne kršitve  nedovoljenega odvzema vode iz hidrantov prijavite s fotografijami oziroma ostalimi dokazljivimi informacijami na našo telefonsko številko 05 700 07 80 ali info@kovodpostojna.si oziroma neposredno Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu Postojna na 05 726 55 69 ali inspektorat@postojna.si.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami