Nadgradnja vodovodnega sistema na Pivškem se počasi bliža koncu

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

12. 7. 2017

Dela v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop se tudi v poletnih mesecih aktivno izvajajo in počasi že zaključujejo. V nadaljevanju navajamo informacije o delih, ki se vršijo na Pivškem.

 

Cevovodi so večinoma že zgrajeni, del manjka le še v Selcah, kjer se gradi tudi ostala komunalna infrastruktura. Dokončanje teh del pa je predvideno konec meseca avgusta. Potrebno je izvesti še asfaltiranje na delu vasi Zagorje ter v Hrastju, kjer je potrebno najprej izvesti prevezave obstoječih objektov na nov cevovod, zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vod vsem obstoječim porabnikom. Na Postojnski in Snežniški cesti v Pivki pa zaradi turistične sezone in povečanega prometa Direkcija RS za infrastrukturo ne dovoli zapore ceste, zato se bo zaključni sloj asfalta izvedel šele v mesecu septembru.

Na celotnem območju izgradnje potekajo tudi prevezave obstoječega vodovoda na nov cevovod, zato pogosto prihaja do zapiranja posameznih odsekov vodovodov ter posledično prekinjene dobave pitne vode, za kar se vsem porabnikom opravičujemo.

Vodohran Pivka je prvi objekt, kateri je v celoti zaključen in je že pričel z obratovanjem. V prihodnjih dneh je predviden zaključek del na Vodohranu in črpališču Neverke, medtem ko so dela v polnem teku v Vodohranu Kal, Črpališču Valilnica, Črpališču Zagorje in Vodohranu Zagorje. V obstoječih objektih se izvajajo rekonstrukcije (zamenjava stavbnega pohištva, polaganje keramike, premazi vodnih celic zaradi zagotavljanja vodotesnosti, menjava cevovodov in črpalk, sanacija elektro instalacij…). Tudi na teh objektih je predvideno, da se bodo dela zaključila v roku 2 mesecev.

Temu bo sledila priprava dokumentacije za pridobitev uporabnih dovoljenj ter dokončanje projekta. 

 

 
DELA SKOZI NASELJE KAL SE POČASI ZAKLJUČUJEJO
V teh dneh se dela skozi spodnji del naselja Kal počasi zaključujejo. Pred letom dni so na tem delu vasi prvič zabrneli stroji. Ob izgradnji je bilo potrebno na določenih delih obstoječe zidove porušiti in jih nadomestiti z novimi. Prav tako se je po končanih delih na odsekih, kjer poteka vodovod, obnovilo asfaltne površine, tako da je vas dobila povsem novo podobo.

 

 

DELA PRI IZGRADNJI INFRASTRUKTURE V SELCAH LEPO NAPREDUJEJO
Izvajalec del v poletnih mesecih hiti z deli pri izgradnji infrastrukture v naselju Selce. Trenutno potekajo dela na lokalni cesti od Selc proti Slavini, kjer se polaga magistralni in razdelilni vodovod, meteorna in fekalna kanalizacija ter tlačni vod fekalne kanalizacije. Največji problem izvajalcem predstavlja zelo trd teren, saj se že dva tedna izvaja izkop praktično na istem mestu. Ob lokalni cesti se je pričelo tudi s polaganjem robnikov. Od križišča pri baru Miranda proti Pivki so cevovodi že položeni. V kolikor bodo vremenske razmere ugodne in pri izvedbi ne bo nepredvidenih okoliščin, pričakujemo, da se bodo dela zaključila zadnje dni avgusta.

 

Vir: Občina Pivka

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami