Obilne padavine razlog za motnost naše pitne vode

Novice

18. 9. 2017

Deževno vreme, ki je s precej obilnimi padavinami zaznamovalo zadnje dneve, je povečalo vodostaje, ki so vir naše pitne vode. Ker gre pri tem za večje količine vode, ki pritekajo v naš vodovodni sistem in jih obstoječa tehnologija ne uspe ustrezno obdelati, velja od včeraj (nedelja, 17. september) na celotnem vodovodnem sistemu območja občin Postojna in Pivka obvezen ukrep prekuhavanja pitne vode za prehrambene namene.

 

V naši pitni vodi je bila namreč zaznana povečana motnost, kar je posledica večjega izpiranja v naravnem okolju, ki se pojavi ob deževju ter prevelikih količinah vode, ki pritekajo v sam sistem. Glede na vremensko napoved, ki v naslednjih dneh obeta še nekaj deževja je pričakovati, da vrednost parametra motnosti še nekaj dni ne bo upadla, sicer pa bo suho vreme kaj kmalu prineslo ustalitev vodostajev in posledično tudi ustrezne meritve ter odpravo trenutno veljavnega ukrepa prekuhavanja pitne vode.

 

Ob tem je vsekakor vnovič zadovoljivo dejstvo, da se trenutno izvaja oziroma že skoraj končuje nadgradnja vodovodnega sistema na območju občin Postojna in Pivka, ki bo v prihodnje, v tovrstnih primerih, z novo tehnologijo in opremo, zagotavljal stabilno vodooskrbo, ki ne bo dovzetna za precej vsakdanje vremenske pojave ter ostale zunanje vplive. Nov vodovodni sistem, na katerem se torej že vršijo zaključna dela, bo v obratovanju v začetku prihajajočega leta, torej bo tudi tovrstnih nevšečnosti pričakovano manj. Prepotrebna obnova našega vodovodnega sistema bo v prihodnje, s posodobitvijo cevovodov, objektov in tehnologije, to preprečevala. To izkazujejo tudi že poskusne meritve na povsem dokončani novi vodarni Korotan, ki bo v prihodnje tudi del vodovodnega sistema in še dodaten vir napajanja, kjer se je ravno nekaj dni nazaj tudi vršilo poskusno obratovanje vodarne. Nova tehnologija in celovita vzpostavitev sodobne opreme v vodarni namreč že preprečuje vdor delcev, ki povzročajo tokratno motnost vode, kar nakazuje na stabilnost vodooskrbe, ki jo bo po celotni nadgradnji kmalu zagotavljal naš vodovodni sistem.

 

 

 

KAKŠEN JE USTREZEN POSTOPEK PREKUHAVANJA VODE?

Pred prekuhavanjem je potrebno vodi odstraniti večino delcev, to dosežemo z usedanjem in filtracijo skozi več plasti – najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter. Ko voda zavre, naj burno vre še 3 minute. Tako pripravljeno vodo hranite v hladilniku v isti posodi, kot ste jo prekuhavali, uporabljate jo lahko 24 ur, izjemoma do 48 ur.

 

 

KAJ POMENI MOTNOST?

Motnost je merilo za prepustnost svetlobe skozi vzorec vode in je odvisna od prisotnosti koloidnih delcev in finih suspendiranih snovi. Določamo jo v t.i. NTU oziroma FNU enotah. Motnost vode je pokazatelj prisotnosti delcev, velikosti od 1nm do 1mm. Delce tvorijo anorganske in organske snovi ter mikroorganizmi (glineni delci, mulj, koloidni delci, huminske snovi, alge, plankton, bakterije, itd.). Posamezne komponente se med seboj lahko povezujejo: npr. glineno – organski del. Večjo motnost izmerimo v površinskih vodah, v podtalnici je običajno nizka (če ta ni v stiku s površinsko vodo). Motnost je lahko tudi posledica dviganja usedline oziroma luščenja biofilma v distribucijskem sistemu (ko se zaradi različnih razlogov izpraznijo cevovodi oziroma spreminjajo hitrosti vode v cevovodu). Povečana motnost na pipi lahko kaže tudi na poškodbe cevovoda in posledično kontaminacijo vode, dviganje usedline ali luščenje biofilma v distribucijskem sistemu. Zato je za ocenjevanje nujno poznavanje stanja vodovodnega omrežja sistema za oskrbo s pitno vodo in hišnega vodovodnega omrežja (v kolikor je povišana motnost izmerjena na pipi uporabnika). Delci lahko predstavljajo neposredno ali posredno nevarnost za zdravje ljudi. Motnost je eden od parametrov, ki sam pove zelo malo. Prav zato spremembe motnosti ocenjujemo v povezavi z vrednostmi ostalih parametrov (veliko nam pove rezidual v povezavi z motnostjo in vremenskimi razmerami oziroma izvajanji raznih del na omrežju). Pomaga pri globalni oceni kakovosti vode in je pomemben parameter v procesu nadzora, priprave in distribucije vode. V primeru neskladnosti (povišane motnosti) je treba izvesti celosten pregled sistema za oskrbo s pitno vodo ter preveriti njegovo stanje in ukrepati v skladu z ugotovitvam.

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami