Za neoporečno pitno vodo smo odgovorni vsi

Novice

28. 9. 2017

Pitna voda je eno od najpomembnejših živil. Zanesljiva, varna in strogo nadzorovana oskrba s pitno vodo je  ključnega pomena za zdravje in kakovost življenja. Priključitev stavb na javni sistem oskrbe s pitno vodo je obvezna povsod, kjer je ta na voljo.

V podjetju Kovod Postojna d.o.o. imamo kot upravljavci javnega vodovodnega sistema veliko odgovornost. Svojim uporabnikom nenehno zagotavljamo pitno vodo glede na njihove potrebe. Posebno pozornost namenjamo prepoznavanju in odpravljanju morebitnih tveganj, ki bi lahko ogrozila zdravstveno ustreznost pitne vode in tako predstavljala potencialno nevarnost za zdravje. Tveganja nadziramo na celotni poti pitne vode, od vira do uporabnika.  

Tveganja za zdravje uporabnikov pa se lahko pojavijo tudi na delu vodovodnega omrežja, ki ni v pristojnosti upravljavca javnega vodovodnega omrežja, ampak v pristojnosti lastnika oziroma upravljavca stavbe, zato uporabnikom svetujemo, da upoštevajo priporočila za vzdrževanje hišnega vodovodnega sistema.

 

 

 

PRIPOROČILA ZA VZDRŽEVANJE HIŠNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA

  • Redno in pravilno vzdržujte svoje hišno vodovodno omrežje (cevovod, oprema, naprave, mesta uporabe – pipe). Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.

  • Voda naj na vsaki pipi pred prvo uporabo tega dne teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali.

  • Poskrbite, da se bo voda v hišnem vodovodnem omrežju porabljala sproti in da na določenih odsekih ne bo zastajala. Voda, ki zastaja, je lahko  gojišče za bakterije. Če voda zastaja v ceveh, poskrbite za spiranje najmanj enkrat tedensko do ustalitve temperature. Predlagamo, da odstranite slepe rokave, kjer voda zastaja.

  • V primeru ugotovljene neskladnosti (z analizo vzorca vode) na hišnem vodovodnem omrežju je potrebno odpraviti vzrok za neskladnost in slediti pisnim navodilom, ki vam jih takrat posredujemo (zagotoviti je potrebno  temeljito izpiranje omrežja in po potrebi dezinfekcijo; po navodilih pa upoštevati ukrep prekuhavanja vode).

  • V zimskem času  ustrezno poskrbite za hišno vodovodno omrežje –  zavarujte dele omrežja pred zmrzaljo (na primer v neogrevanih prostorih, nedokončanih objektih, ceveh, ki so speljane na vrtove; najbolje je sprazniti cevovode).

  • Naprave, na primer za pripravo vode, filtre… vgrajujte v svoje vodovodno omrežje po posvetu z neodvisnim strokovnjakom. V primeru vgraditve, te naprave redno vzdržujte, sicer so lahko gojišče bakterijam.

  • Preverite, ali je vaš priključek oziroma hišno vodovodno omrežje iz zdravstveno ustreznih materialov (cevi iz svinca in tesnila iz nekakovostnih umetnih mas…).

  • Po izvedbi novih del ali po sanacijah na kateremkoli delu hišnega vodovodnega omrežja zagotovite temeljito izpiranje ali dezinfekcijo tega dela omrežja.

  • Preverite, ali je v vaše hišno vodovodno omrežje vgrajen nepovratni ventil, ki preprečuje, da bi se voda vračala v javno omrežje in ne posegajte v vodovodni priključek ali  vodomerno mesto brez soglasja upravljavca vodovodnega sistema. Poseg je nelegalen in kazniv.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami