Naš vodovod že skoraj v celoti posodobljen

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

13. 10. 2017

S skorajšnjim zaključkom leta, se bliža tudi zaključek projekta obnove vodovnega sistema na območju občin Postojna in Pivka. Vsa predvidena dela potekajo v skladu z načrti in bodo zaključena v mesecu novembru, zaključek vseh del, s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, pa bo januarja 2018.

 

DELA SE BLIŽAJO ZAKLJUČKU

Na območju občine Postojna (Sklop 1) so dela v zaključnih fazah. Na odseku Malni-pretočna celica Mačkovec se ureja trasa vodovoda v prvotno stanje. Glavnina del je opravljenih tudi na trasi Pretočna celica Mačkovec-vodohran Sovič, kjer so dela dokončana tudi na območju vojašnice ob Ljubljanski cesti v Postojni, dela pa intenzivno potekajo na najzahtevnejšem delu trase vodovoda od vojašnice po Poljanah in Streliški ulici do vodohrana Sovič, kjer bo izveden priklop. Že povsem izvedena je sanacija Vodohrana Sovič, trasa od VH Sovič do RO Zalog, od RO Zalog do meje z Občino Pivka ter odcep Postojna – Kremenca. Zaključen je tudi odsek Korotan – Hrašče, povezan je tudi del med Hraščami in regulacijskim objektom Zalog, kjer izvajalci opravljajo le še zaključna dela na jaških tlačnega voda kanalizacije, ki se je izvajal vzporedno z vodovodom. Na odseku cevovoda Grobišče – Rakitnik pa je cevovod položen do drevesnice Štivan, v drugi polovici oktobra se začenja izvedba del na odseku med Matenjo vasjo in drevesnico Štivan.

 

Na območju občine Pivka (Sklop 2) so ravno tako dela v zaključnih fazah. Dela na cevovodih se izvajajo samo še v naselju Selce. Zaključek teh del bo predvidoma v mesecu novembru 2017. Prav tako pa gredo proti koncu tudi vsa dela na objektih, kjer se izvajajo zaključna dela.

 

Vodarni Malni in Korotan

Konec meseca septembra 2017 je bila poskusna doba obratovanja vodarne Korotan zaključena in upravljalec je že pričel z distribucijo vode v omrežje. Na vodarni Malni dela potekajo z veliko intenziteto. V začetku novembra 2017 je predviden pričetek poskusnega obratovanja ultrafiltracije in s tem povezanih cevovodov ter ostale opreme in komunalne infrastrukture. Dela aktivno potekajo na sanaciji strehe, zaključevanju fasade ter kompletni obnovi notranjih prostorov vodarne. Sanacija zajetja 2 je zaključena, sanacija pregrade in zunanja ureditev pa sta v zaključni fazi. Predviden rok dokončanja vseh del je konec januarja 2018, skladno s potrjenim terminskim planom.

 

 

ZARADI DEL NEKATERE MANJŠE CESTNE ZAPORE

Občina Postojna

  • predvidoma od 16. oktobra dalje zapora ceste Matenja vas – Drevesnica Štivan iz smeri Matenja vas (dostop do drevesnice je mogoč iz smeri Grobišč) –    zapora bo predvidoma do konca novembra 2017
  • popolna zapora dela ulice Poljane in Streliške ulice v Postojni – po posameznih odsekih bo zapora do konca novembra 2017

 Občina Pivka

  • zapora lokalne ceste Selce – Slavina – predvidoma do sredine novembra 2017
  • zapora javne poti v naselju Selce – predvidoma do sredine novembra 2017

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami