Naše podjetje predstavilo svoj primer dobre prakse na vseslovenskem posvetu o pitni vodi

Novice

22. 11. 2017

Danes v Ljubljani poteka strokovni posvet na temo »Dobre prakse pri zagotavljanju pitne vode«, na katerem sodeluje tudi naše podjetje.

Posvetu o pitni vodi prisostvujeta direktor David Penko in vodja službe za zdravstveni nadzor in analize Irena Sušelj Šajn, ki je v okviru dogodka sodelovala pri sooblikovanju programa ter udeležencem predstavila vsebine, vezane na »Postopek uvajanja notranjega nadzora za obvladovanje mikrobiološkega in fizikalno kemijskega tveganja na področju pitne vode«.

Udeležencem je naša sodelavka predstavila osnove, na katerih temelji vzpostavitev notranjega nadzora (dobro poznavanje vodnega vira in njegovega zaledja, redno spremljanje kakovosti surove vode z meritvami v soodvisnosti vremenskih razmer za oceno tveganja, poznavanje delovanja razpoložljive tehnologije…), uspešnost tehnologije v obdelavi pitne vode (spremljanje kakovosti vode na omrežju do uporabnika, tudi v primerih posegov v omrežje zaradi izvedbe raznih del), delovanje nadzora ter vzorčenje, pomen terenskih meritev in vloga internega laboratorija.

 

Naše podjetje se je torej številnim prisotnim vodovodnim, komunalnim, vodnogospodarskim, sanitarnim in zdravstvenim strokovnjakom predstavilo kot primer dobre prakse na področju preventivne dejavnosti pri pripravi pitne vode, ki je eden od najpomembnejših faktorjev pri zagotavljanju kakovosti in varnosti pitne vode, kar je bila tudi osrednja letošnja tema posveta.

Vsakoletno strokovno srečanje, ki ga organizira družba Most do znanja, je nedvomno priložnost za predstavitev in seznanitev z dobrimi praksami, predvsem pa izmenjavo izkušenj in informacij, ki so na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter vodooskrbe s pitno vodo, zavoljo celovite odgovornosti, ki jo imamo podjetja do svojih uporabnikov, še kako dobrodošle in pomembne. 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami