Ogled zajetja in vodarne Malni, kjer se v kratkem začenja poskusno obratovanje

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

27. 11. 2017

Projekt, ki bo občanom Postojne in Pivke odslej zagotavljal kakovostnejšo, predvsem pa bolj varno in stabilnejšo oskrbo s pitno vodo, je v zaključnih fazah. Dela na cevovodih so zaključena, potekajo tudi že pregledi izvedenih del, preostala so le nekatera zaključna dela na objektih, ki ne vplivajo na delovanje sistema. Zaključek vseh del, s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, pa bo v prvih mesecih leta 2018.

Konec meseca septembra 2017 je bila poskusna doba obratovanja vodarne Korotan zaključena in upravljavec je že pričel z distribucijo vode v omrežje. Tudi na vodarni Malni dela potekajo z veliko intenziteto. Dela pri sanaciji zajetja, strehe in fasade so zaključena, aktivno poteka celovita prenova pregrade in notranjih prostorov ter zunanja ureditev. Že od 27. oktobra se dvakrat tedensko periodično spremlja delovanje nove tehnologije (ultrafiltracije).  Odvzeti vzorci vode do sedaj niso pokazali nobenih neskladij. V začetku tega tedna poteka intenzivno dnevno vzorčenje. V prihodnjem tednu se namreč v vodarni Malni začne  poskusno obratovanje ultrafiltracije in s tem povezanih cevovodov ter ostale opreme in komunalne infrastrukture. Po trimesečnem skrbnem in intenzivnem spremljanju in analiziranju delovanja, se bodo odpravile morebitne pomanjkljivosti sistema ter se bo predvidoma v mesecu marcu 2018 začelo z rednim obratovanjem vodarne.

 

Potek aktualnih del na območju zajetja in vodarne Malni si je v družbi direktorja podjetja Kovod Postojna Davida Penka in vodje tehničnega sektorja Igorja Čehovina, ogledalo tudi vodstvo Občine Postojna. Županu Igorju Marentiču, podžupanu Andreju Bergincu in direktorici občinske uprave Marini Rebec so predstavniki izvajalcev ter upravljavcev predstavili novo tehnologijo vodarne, prenovljene prostore in opremo ter ostale informacije, ki zadevajo nadgradnjo in sanacijo tega pomembnega objekta, od katerega je odvisna celotna vodooskrba našega območja.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami