Na osnovi dobrih praks krepimo kakovost svojih storitev ter delimo nove izkušnje in znanja

Novice

13. 12. 2017

Naše podjetje, ki je sicer odgovorno za nenehno skrb in zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občin Postojna in Pivka, veliko poudarka namenja tudi ostalim aktivnostim, ki prispevajo k ozaveščanju, izobraževanju, izmenjavi izkušenj, strokovnim usposabljanjem…

Dodatna znanja in dejavnosti krepijo kakovost naših storitev, medtem pa na osnovi dobrih praks, ki jih naše podjetje deli z ostalimi ustanovami, tudi utrjujemo svoj ugled in položaj na področju opravljanja svojih storitev. Kot primer dobre prakse smo se namreč že večkrat predstavili na vseslovenskih posvetih, seminarjih in izobraževalnih dogodkih.

 

Med drugim podjetje že nekaj let tesno sodeluje tudi z Zdravstveno fakulteto v Ljubljani. Pomemben se nam zdi vidik povezovanja stroke in prakse, kar študentom prinaša nove izkušnje, predvsem pa uporabna znanja, zato z veseljem podpiramo tovrstne pobude sodelovanja. Danes je študente, v okviru predmeta Higiena objektov in procesov, obiskala naša sodelavka Irena Sušelj Šajn, dipl. san. inž., vodja službe za zdravstveni nadzor in analize ter jim predstavila vzpostavitev notranjega nadzora na vodovnem sistemu upoštevajoč načela sistema HACCP.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami