Vode ni na pretek – varčujmo z njo!

Novice

22. 12. 2017

V času, ko je vode dovolj in še preveč, ne razmišljamo veliko o varčevanju s to dobrino. Pa bi morali, saj zaloge zdrave pitne vode niso neomejene. »Vsak posameznik lahko prispeva k zmanjšanju porabe vode že pri vsakdanjih opravilih, ne da bi bil dejansko prikrajšan,« poudarjajo v podjetju Kovod Postojna, kjer imajo kot upravljavci javnega vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka veliko odgovornost.

Svojim uporabnikom stalno zagotavljajo pitno vodo glede na njihove potrebe. Posebno pozornost namenjajo tudi aktivnemu sodelovanju oziroma komunikaciji s svojimi uporabniki, kajti ozaveščen uporabnik veliko prispeva h kakovosti in varovanju pitne vode. Poleg rednih objav, tako v tiskanih kot spletnih, radijskih, televizijskih medijih, ki so namenjene spodbujanju občanov k varčevanju z vodo in svetovanju k primernemu ravnanju (poletni meseci, odvzem vode iz hidrantov, skrb za hišno omrežje, zimski preventivni ukrepi za preprečevanje zaledenelih cevi in števcev … ), v podjetju aktivno vzpostavljajo nove priložnosti, ko s svojimi dejavnostmi, kot so delavnice, sodelovanje z lokalnimi društvi, organizacijami, dogodki …, v lokalnem okolju ozaveščajo in opominjajo na dejavnost, za katero so odgovorni ter s pogostim pojavljanjem med svojimi uporabniki kažejo svojo družbeno odgovornost, predvsem pa zgled za skrb za vodo.

Inovativno k ozaveščanju o pomenu vode

Z namenom ozaveščanja o pomenu vode so v Kovodu vzpostavili tudi nekaj novih projektov. Med drugim so to projekt Vodko izdaja izobraževalne zgodbe, obveščevalnih figur in tablic (ki so jih sprejele javne, zdravstvene, izobraževalne ustanove), organizacija izobraževanj  za lokalne ustanove, informativna zloženka.« Tudi v prihodnje imamo nove zamisli, s katerimi bomo na čimbolj inovativen, zabaven in prijeten način uporabnikom približali skrb za varčevanje z našo vodo,« poudarjajo v Kovodu in dodajajo: »Sicer pa je pomembno tudi delovanje vseh naših služb in nenehna možnost dosegljivosti dežurnih številk, na katere se uporabniki hitro obrnejo, ko gre za kakršnokoli puščanje vode, saj s hitrimi ukrepi in dosegljivostjo preprečujemo poškodbe, ki bi povzročale nepotrebno porabo vode.«

Varčnost z vodo je poosebljena skrb posameznika

 V Kovodu so veseli predvsem dejstva, da uporabniki poznajo njihovo      udejstvovanje na področju ozaveščanja in izobraževanja, »… saj to pomeni, da sledijo oziroma vsaj zaznajo naša nagovarjanja in nasvete ter namen naših sporočil.« Predvsem so navdušeni nad znanjem, ki so ga uspeli predati najmlajšim uporabnikom (šole, vrtci), s katerimi se redno srečujejo že štiri leta in vsakič znova suvereno poudarjajo skrb za pitno vodo. »Glede na odzivnost uporabnikov, s katerimi imamo stik, in nam sporočajo morebitna opažanja poškodb omrežja, porabi vode v svojem gospodinjstvu … ocenjujemo, da je varčnost z vodo že kar dobro poosebljena lastnost oz. skrb posameznika. »Ne glede na to, da živimo v obdobju, ko prevladuje izobilje vsega, smo torej veseli, da je voda ostala zelo cenjena dobrina, svojo skrb ji izkazujejo tudi uporabniki,« poudarjajo v Kovodu. Vsekakor pa je še veliko primerov, ko gre početje uporabnikov v skrajnosti (črpanje vode iz hidrantov, neodgovorno ravnanje/poraba vode, izlivi nedovoljenih snovi v vodo … ). »In tukaj smo še posebej odzivni v smislu, da opredelimo nepravilna početja z vodo v našem okolju ter okrepimo ozaveščanje in tudi ukrepamo.«

Kot so nam sporočili s Kovoda, povprečno gospodinjstvo v Pivki mesečno porabi 9, v Postojni pa 8,1 kubičnega metra vode. 2311 pivških gospodinjstev tako na letni ravni porabi 250 000, 6370 postojnskih gospodinjstev pa 620 000 kubičnih metrov vode.

Z vodo varčujejo tudi v gospodarstvu

Nujnosti varčevanja z vodo se zavedajo tudi v gospodarstvu. Po besedah Petra Frima, ki je v Ebm-papst Slovenija odgovoren za vodenje kakovosti,  v tem podjetju vodo uporabljajo    v sanitarne namene in za vlaženje proizvodnih prostorov. Dnevno v povprečju porabijo 20 kubičnih metrov vode. O varčevanju pa: »Dogovorili smo se za informiranje zaposlenih prek obvestila, ki smo ga umestili ob vsak umivalnik v podjetju.”

Kovinoplastika Lož porabi letno približno 45.000 kubičnih metrov vode, od tega  20.000 kubičnih metrov iz lastnega zajetja.

»Vodo uporabljamo tako v sanitarne kot tudi tehnološke namene. Največji porabniki vode so galvanske in pralne linije. Izpirne vode vračamo preko ionskih izmenjevalcev  nazaj v tehnološki proces, prav tako je zaprt krogotok hladilnega sistema,« pojasnjuje Helena Reščič Granda, svetovalka za energijo v Kovinoplastiki. Po njenih besedah v   podjetju delujeta dve čistilni napravi, preko katerih se v kanalizacijski sistem letno odvede približno 20.000 kubičnih metrov prečiščenih odpadnih vod, ki zadoščajo vsem zakonodajnim zahtevam za izpust v kanalizacijo. »Trenutno teh še ne moremo uporabljati v tehnološkem procesu, prav tako ne v sanitarne namene, saj bi bile potrebne precejšnje dodatne investicije in nova razpeljava za uporabo npr. v WC-jih. To bi pomenilo zahtevna gradbena dela, saj so zgradbe stare in tedaj seveda ni bila predvidena tovrstna uporaba.

V prihodnosti pa bomo ob morebitnih večjih obnovah podjetja lahko ponovno uporabili tudi to sicer prečiščeno odpadno vodo,« še dodaja sogovornica.

O pomenu vode že v prvih razredih osnovne šole

 K  zgodnjemu ozaveščanju o nujnosti varčevanja z vodo je naravnan tudi slovenski izobraževalni sistem.

Martina Sedej Filipčič,pomočnica  ravnateljice Osnovne šole Antona Globočnika Postojna, nam je povedala, da učenci njihove šole skozi cilje naravoslovnih vsebin spoznajo pomen podtalnice kot vira pitne vode, znajo utemeljiti pomen vode za življenje in napovedati posledice omejenosti vodnih zalog, prepoznajo onesnaževalce površinskih voda in podtalnice ter pojasnijo posledice onesnaževanja.

Že od 1. razreda pa učence ozaveščajo o varčevanju s pitno vodo z lastnimi zgledi in vključevanjem v različne projekte. »Začeli smo z Eko šolo, ki je danes postala že naš način življenja. Pet let so  četrtošolci sodelovali  v  programu Vodni detektiv, ki je nastal na pobudo krajinske arhitektke in planerke Marte Vahtar in prejeli štiri nagrade v kategoriji literarno – likovni izdelki. Z nalogami smo uspešno zastopali  našo šolo v projektu Modri Jan – petošolci so oblikovali eko koledar o vodi in osvojili prvo mesto. Na  šoli smo gostili maskoto Modrega Jana. Zelo aktivno sodelujemo s podjetjem Kovod Postojna, tako na matični kot na naših podružničnih šolah, v okviru projekta Vodko. Učenci se vedno znova veselijo zanimivih naravoslovnih uric, kjer preko poizkusov, meritev, primerjanja vzorcev vode osvajajo nova znanja in gradijo pozitiven odnos do pitne vode,« pravi Sedej Filipčičeva in dodaja: »Da ne bi pozabili na varčevanje in smotrno uporabo vode, nas po učilnicah, hodnikih in sanitarijah opozarjajo tablice, figura in scene škrata Vodka.

 

Blanka Markovič Kocen

Foto: arhiv Kovoda, Miran Antončič, Blanka Markovič Kocen

 

 

Vsakdanji nasveti na varčevanje z vodo

 • Pomivalni stroj in pralni stroj uporabljajte samo, ko sta polna posode oziroma perila. Tako boste prihranili tudi do 5.000 litrov vode na mesec.
 • Za hladne napitke postavite v hladilnik vrč vode. Ne pripravljajte si jih s tekočo vodo iz pipe, saj bo le tako sleherna kapljica prišla v vaš žejni želodec, ne pa v odtočni kanal.
 • Vodo, ki ste jo uporabili za spiranje zelenjave, sadja in mesa, lahko ponovno uporabite za zalivanje lončnic.
 • Poskusite se prhati manj kot 10 minut. Tako boste prihranili tudi do 800 litrov vode na mesec.
 • Med nanašanjem šampona zaprite vodo in prihranite do 250 litrov vode na teden.
 • Ko boste čistili akvarij, uporabite vodo iz akvarija za zalivanje rož. Ta voda je namreč bogata z dušikom in fosforjem. Tako dobite brezplačno in poceni gnojilo.
 • Izberite en kozarec, iz katerega boste vsak dan pili vodo. Tako boste zmanjšali število umazanih kozarcev in število pranj v pomivalnem stroju.
 • Za tajanje zamrznjenih izdelkov ne uporabljajte tekoče vode iz pipe.
 • Poprimite za orodje in popravite puščajočo pipo ali kotliček. Preprosto je, poceni, pa še 4 m3 na mesec boste prihranili, kar je enako 4000 litrskim steklenicam.
 • Naučite otroke, da bodo po vsaki uporabi tesno zapirali pipe.
 • Namočite posode in ponve, na katere se je prijela hrana, namesto da voda teče, medtem ko hrano drgnete s površine.
 • Med umivanjem zob zaprite vodo in prihranite do 18 litrov vode na minuto. V štiričlanski družini boste tako prihranili 900 litrov vode na teden.
 • Papirčke, robčke in podobno mečite v smeti in jih ne splakujte v WC školjki.
 • Hrano kuhajte v čim manjši količini vode. S tem ne boste samo prihranili vode, temveč tudi zadržali hranilne snovi.
 • Zaprite vodo med britjem. Tako boste prihranili do 450 litrov vode na teden.
 • Če vam kocka ledu po nesreči pade na tla, je ne vrzite v korito, temveč jo položite k lončnici, ki bo vodo vpila. 

Zmanjšana poraba vode se bo poznala na položnici, zato varčujmo z vodo!

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami