Po mesecu dni poskusnega obratovanja vodarne Malni se že kažejo prednosti novega vodovodnega sistema in tehnologije

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

18. 1. 2018

Dela na projektu nadgradnje vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka so, tako kot smo napovedovali, skoraj že povsem zaključena. Potrebnih je še nekaj zaključnih del, predvsem na objektih, sicer pa se ureja še zadnje formalnosti, ki so potrebne za popoln zaključek projekta.

Vodarna Malni že dober mesec uspešno poskusno obratuje z novo tehnologijo ultrafiltracije. Med poskusnim obratovanjem, ki traja tri mesece, se skrbno izvaja redne in pogoste meritve in analize, ki so pokazatelj ustreznosti delovanja sistema in poostreno nadzirajo kakovost priprave vode. Že dosedanje meritve kažejo na izboljšave, ki jih je prispevala posodobitev in nadgradnja vodovodnega sistema ter tehnologije same vodarne, saj je trenutno poraba klora vsaj še enkrat manjša kot je bila v preteklosti, ko se je priprava vode vršila preko zastarele tehnologije. Po mesecu dni poskusnega obratovanja vodarne Malni se torej že kažejo prednosti novega vodovodnega sistema in tehnologije, ki bo občanom Postojne in Pivke odslej zagotavljala bolj stabilno in varno ter kakovostnejšo oskrbo s pitno vodo.

Trenutno na vodarni Malni potekajo dela v notranjosti objekta, sanira se bazene, kovinsko strešno konstrukcijo nad bazeni, potekajo prevezave strojnih in elektro instalacij, ureja se komandno sobo s pripadajočimi prostori. Vsa dela, skupaj z ureditvijo okolice, bodo zaključena predvidoma v marcu, ko se izteče tudi poskusno obratovanje vodarne, le-temu pa bo nato, v primeru ustreznih meritev in pridobitve dovoljenj, sledilo redno obratovanje.

 

Medtem, ko si je občinska uprava Občine Postojna konec preteklega leta že ogledala aktualna dela na zajetju in vodarni Malni, je v tem tednu vodarno obiskala tudi občinska uprava občine Pivka, z županom Robertom Smrdeljem, podžupanom Borisom Rebcem, direktorico občinske uprave Mihaelo Smrdel ter ostalimi strokovnimi sodelavci, član nadzornega sveta podjetja Kovod Postojna d.o.o. Andrej Poljšak v prisotnosti direktorja podjetja Kovod Davida Penka, vodje tehničnega sektorja Igorja Čehovina, strokovnega sodelavca Edija Šibenika  in vodje projekta Metke Iskra. Tehnologijo in način delovanja vodarne z UF moduli je prisotnim predstavil predstavnik izvajalca Kolektor Strixa, gospod Švigelj.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami