Ob svetovnem dnevu tudi o iskanju nadomestnega vira

Novice

27. 3. 2018

Ob svetovnem dnevu voda je bilo v Ekomuzeju v Slovenski vasi, s strani Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera in podjetja Kovod Postojna, konec preteklega tedna organizirano zanimivo predavanje o iskanju nadomestnega vodnega vira na območju občin Pivka in Postojna. Doc. dr. Nataša Ravbar je udeležencem predstavila natančno izvedbo dosedanjih del, ki potekajo v okvir projekta.

Projekt, ki se je začel v marcu leta 2016, bo trajal še skoraj eno leto, do februarja 2019. Vzpostavljene so merilne mreže za pridobivanje količinskih in kakovostnih podatkov o stanju vode na ponorih, podzemnih tokovih in izvirih na tem območju. Pridobljeni podatki o stanju vodnih virov raziskovalcem pomagajo pri določevanju potencialnih mest za rezervni vodni vir ter pri pripravi simulacije obnašanja vodonosnika s pomočjo numeričnega modeliranja.

Glede na to, da živimo na edinstvenem kraškem območju, za katerega so značilne posebnosti pretakanja voda in ranljivost za onesnaženje, je pomembno poiskati morebitne dodatne vodne vire, vendarle pa to ni tolažba, ki bi zanemarila vse ostale aktivnosti in skrb nas občanov, ki moramo vsakodnevno spoštovati to nenadomestljivo dobrino (vodo) in zaščititi obstoječi vodni vir Malni.

 

Zagotavljanje zadostne količine pitne vode je v današnjem času velik ekološki in ekonomski problem, njena pomembnost pa bo z leti še naraščala.

 

Vzpostavljena je tudi spletna stran o projektu, kjer so navedene vse aktivnosti ter opis projekta.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami