Pred dvema letoma so se začela dela, danes pa že imamo nov vodovod

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

27. 3. 2018

V marcu pred dvema letoma se je začela izvedba enega pomembnejših infrastrukturnih projektov za občini Postojna in Pivka, ki občane v tem trenutku že oskrbuje s kakovostno pitno vodo. Posodobljen in v precejšnji meri tudi na novo vzpostavljen vodovodni sistem, ki je bil nujno potreben zaradi dotrajanosti prejšnjega omrežja ter občutljivosti na vremenske in druge pojave, je v tem obdobju sicer zahteval nekaj prilagoditev občanov zaradi same izvedbe, kar se cestnih zapor tiče, vendar se je glede na svojo zahtevnost projekt izjemno uspešno izvajal in je v tem trenutku že čisto pri koncu. Sledi le še nekaj res zaključnih del, katerih izvedba bo nekoliko daljša od sprva predvidene.

 

Dela na trasah vodovoda so končana in vodovod je v obratovanju. Zaradi neugodnih vremenskih razmer do tega trenutka niso dokončana zgolj zaključna dela na zunanjih površinah. Izvajalci imajo zatorej nekoliko podaljšan čas za izvedbo in zaključek vsega ter tudi odpravo pomanjkljivosti in sicer do konca maja 2018.

Tudi dela na vodarni Malni so v zaključni fazi. V aprilu je predviden tehnični prevzem celotne vodarne in s tem zaključek poskusnega obratovanja. Zaradi visokih vodostajev ni mogoče dokončati dela na pregradi ob zajetju Malnih, zato je iz tega razloga izvajalcu za ta segment podaljšan rok do avgusta 2018.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami