Skupna prizadevanja za našo pitno vodo

Novice

18. 4. 2018

Predstavniki podjetja Kovod Postojna, d.o.o. smo danes, v prostorih Inštituta za raziskovanje krasa v Postojni, prisostvovali okrogli mizi na temo »Vsakdo ima pravico do pitne vode«, ki jo je pripravilo društvo Drobnovratnik, ki si tudi sicer prizadeva z različnimi aktivnostmi prispevati k boljšemu in čistejšemu okolju ter ohranjanju narave.

Ker tudi sami s številnimi aktivnostmi  nenehno pozivamo in poudarjamo, kako pomembna je skrb za naše okolje in našo pitno vodo, nas vsekakor veseli zavzetost organizatorjev, lokalne skupnosti in številnih udeležencev, ki so na dogodku izmenjali svoje informacije in mnenja ter s tem vnovič izkazali, kako pomembna dobrina je naša pitna vodo.

Namen okrogle mize je bilo informiranje, ozaveščanje ter spodbujanje nadaljnjih ukrepov za aktivno zmanjševanje ogroženosti in varovanje pitne vode, tako pristojnih pripravljavcev pravnih predpisov kot nosilcev javnih funkcij in vseh uporabnikov prostora na širokem zaledju vodnega zajetja Malni. Tovrstni dogodki so dobrodošli, predvsem z vidika celostne obravnave vsebin in medsebojnega sodelovanja, ki nedvomno obeta boljše učinke, predvsem ko gre za vsem nam skupno in nenadomestljivo dobrino – vodo.

Skrb za vodo je na našem območju precejšnja. Predvsem z vidika ranljivosti kraškega površja in številnih agresivnih aktivnosti oziroma dejavnosti v okolju (Osrednje vadišče Slovenske vojske Poček, promet, nelegalna odlagališča odpadkov, kmetijske dejavnosti, industrija…), ki bi lahko ogrozile kakovost naše pitne vode. Kot je bilo izpostavljeno tudi na okrogli mizi, imamo količinsko izdaten in kakovosten vodni vir, od nas vseh pa je odvisno, ali ga bomo uspeli ohraniti.

Na to temo je potekala tudi razprava, ki jo je vodila Sabrina Mulec in v kateri so govorniki (Mitja Prelovšek – Inštitut za raziskovanje krasa, Igor Marentič – župan Občine Postojna, Robert Smrdelj – župan Občine Pivka, Margareta Srebotnjak Borsellino – Pobudnica ustavne presoje za DPN OSVAD Postojna, Florijan Poljšak – Civilna iniciativa Naša dolina, Majda Godina – Kmetijsko svetovalna služba Postojna, Irena Sušelj Šajn – Kovod Postojna, d.o.o.) predstavili svoja videnja na področju varovanja okolja in naše oskrbe s pitno vodo.

 

 

Udeleženci omizja so se dotaknili številnih tem in perečih vprašanj. Med drugim je bila večkrat omenjena pobuda za pripravo uredbe o zaščiti vodovarstvenih območij vodnega zajetja Malni, ki bi bila formalna podlaga za omejevanje nekaterih aktivnosti, škodljivih za okolje in posledično vodo. Velik poudarek je imela na dogodku razveljavitev Državnega prostorskega načrta za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna in njegovi negativni učinki na okolje, v katerem se nahajamo. Kot upravljavci vodovodnega sistema smo ob tej priložnosti predstavili rezultate, s katerimi razpolagamo, sistem skrbnega zagotavljanja kakovosti pitne vode ter način priprave in obdelave vode. Na voljo smo bili za pojasnila na podana vprašanja in izraženo skrb s strani nekaterih prisotnih. Glede na nadgradnjo vodovodnega sistema, izboljšavo tehnologij, predvsem pa dosedanje rezultate in skrbno ter redno opravljanje analiz, ki presegajo zgolj predpisane meritve, saj si podjetje samoiniciativno prizadeva za dodatne aktivnosti in nadzor na tem področju, uporabnikom, ne glede na številne izpostavljene slabe vplive iz okolja, zagotavljamo zdravstveno neoporečno in kakovostno pitno vodo. V primeru kakršnihkoli sprememb (prisotnosti škodljivih snovi) smo kot upravljavci vodovodnega sistema namreč obvezani in odgovorni za takojšen odziv, ukrepanje in odpravo teh dejavnikov.

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami