Gozd je kultura

Novice

28. 5. 2018

Ker v našem podjetju nenehno poudarjamo, kako pomembna je skrb za naše površje in okolje, ki se zrcali v naši pitni vodi, pozornost s tokratno objavo namenjamo tudi gozdovom. V tem tednu namreč obeležujemo slovenski Teden gozdov 2018 (28. 5. – 3. 6. 2018), ki v letošnjem Evropskem letu kulturne dediščine poteka pod skupnim naslovom »Gozd je kultura«. Teden gozdov je vsakoletna prireditev, ki konec meseca maja poveže vse inštitucije, ki skrbijo za slovenski gozd in širši družbi predstavi pomen gozda in gozdarstva za njeno blaginjo.

Dediščina gospodarjenja z gozdom kot največjim slovenskim naravnim bogastvom je kulturna vrednota, ki je rezultat načrtnega in skrbnega dela predhodnih generacij in na katero smo lahko v Sloveniji upravičeno ponosni.

Odnos družbe do gozda je odraz njene kulture. V Sloveniji smo zavezani vrednotam trajnostnega, sonaravnega in mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi, ki so jih zasnovali predniki, jih prenašali iz roda v rod, gozdarska stroka pa jih je intenzivno razvijala v času po 2. svetovni vojni. V gospodarjenje z gozdom je vključeno tudi varovanje naravne in kulturne dediščine v gozdovih. Gozd je pogosto navdih za kulturna in umetniška dela, les pa je v izdelkih in v različnih drugih svojih rabah pogosto del slovenske kulture.

Tradicija skrbnega gospodarjenja z gozdom močno prispeva k hitri sanaciji posledic naravnih ujm, ki v zadnjih letih pogosto ogrožajo slovenske gozdove. Katastrofalnemu žledolomu v letu 2014 je sledil obsežen napad podlubnikov v naslednjih treh letih, decembra 2017 pa je slovenske gozdove močno prizadel še vetrolom. Obnova poškodovanih gozdov bo trajala več let. Zaradi njihove vitalnosti, sposobnosti naravne obnove ter ob načrtnih ukrepih gozdarske stroke in lastnikov gozdov lahko pričakujemo hitro in uspešno zacelitev nastalih ran.

 

Zavod za gozdove Slovenije ob tednu gozdov tradicionalno prireja številne dogodke po vsej Sloveniji, eden izmed njih bo tudi v naši bližini in sicer v sredo, 30. maja v Postojni. Vabilo se nahaja tukaj.

 

Vir: ZGS

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami