Tudi naše podjetje med podpisniki listine Zelene politike

Novice

27. 9. 2018

Danes obeležujemo Svetovni dan turizma. Ob tej priložnosti je Občina Postojna, v sodelovanju z lokalnimi podporniki, med katerimi je tudi naše podjetje Kovod Postojna, d.o.o., podpisala listino Zelene politike.

Zelena shema predstavlja tri stebre trajnostnega razvoja in sicer okoljskega, družbenega in gospodarskega. Turistične destinacije spodbuja k učinkoviti rabi energije in vode, trajnostne mobilnosti, ozelenitvi turističnih nastanitev, zelenemu naročanju ter prilagajanju na podnebne spremembe. Gre za celosten sklop, ki v lokalnem okolju spodbuja povezovanje akterjev v javnem in zasebnem sektorju ter njihovo skupno delovanje za ohranjanje okolja kot temeljne vrednote v turizmu. Hkrati deluje izobraževalno in obveščevalno tako do notranjih javnosti – podjetij in prebivalcev v lokalni skupnosti, kot do zunanjih javnosti – turistov in drugih akterjev.

Podpisniki Zelene listine, ki pomeni poklon našemu planetu in tudi nadaljnjo zavezo in odgovornost k skrbi za naše okolje, so pristopili: Zavod Furman, Zavod za gozdove Slovenije, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Kovod Postojna, Turistično društvo Postojna, Društvo Drobnovratnik, Planinsko društvo Postojna, Društvo KOLUT, Hotel Center Postojna, Hotel Epicenter Postojna, SGLŠ Postojna, Smrekarjeva domačija, Kmetija Hudičevec / Hudicevec tourist farm, Gostišče Mondina, Sobe Pod orehi, Forest adventures, Guštarna, Regijsko Stičišče Boreo, Hockey Repair Shop, Zeleni kras – Green Karst in Zavod znanje Postojna.

V podjetju Kovod Postojna, kjer skrbimo na območju občin Postojna in Pivka za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo in odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter nenehno poudarjamo pomen in odgovornost do našega okolja, smo izjemno veseli tovrstnih dejanj ter aktivnosti, ki še dodatno kažejo na to, da skupaj ustvarjamo, izobražujemo in ozaveščamo javnost, kako pomembno lahko dejavnosti (pa naj si gre za turizem, gospodarstvo ali vsakdanje početje) vplivajo na kakovost naših življenj.

 

Foto: Občina Postojna

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami