Pivški občinski svetniki na ogledu vodohrana Pivka

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

11. 10. 2018

Občinski svetniki Občine Pivka so se v okviru občinske seje danes zbrali na enem izmed objektov, ki se je vzpostavil v okviru projekta izgradnje in nadgradnje vodovodnega sistema “Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop”. 

 

Novozgrajeni vodohran Pivka, ki se nahaja ob prejšnjem vodohramu, ima neprimerljivo kakovostnejšo opremo ter tehnologijo, predvsem pa večjo kapaciteto ter pomeni pomembno izboljšavo pri zagotavljanju varne in kakovostne vodooskrbe občanom. Objekt in bistvene informacije projekta sta svetnikom predstavila direktor podjetja Kovod Postojna, d.o.o. David Penko ter vodja enote vodovod Tomaž Fabčič.

Poleg vodohrana Pivka so bili na Pivškem v okviru projekta, ki se bo z nedavno pridobitvijo dodatnih finančnih sredstev nadaljeval še v letu 2019, obnovljeni oziroma na novo zgrajeni še črpališče Neverke, črpališče Valilnica, črpališče Zagorje, ter vodohrani v Zagorju, Neverkah in na Kalu. Na območju Pivke je bila izvedena trasa vodovoda od Zaloga (Občina Postojna) do vodohrana Pivka, proti Zagorju do Šilentabra, iz Vodohrana Pivka do črpališča Valilnica in razvod vodovoda na Bujah. Ob skupno izvedenih 27km vodovoda, je bilo zgrajeno tudi 1,5 km kanalizacije.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami