Novinarska konferenca pred jutršnjim uradnim odprtjem vodarne Malni

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

11. 10. 2018

Pred jutrišnjem uradnim odprtjem vodnega zajetja in vodarne Malni v Planini, kjer bo ob tej priložnosti potekala tudi slovesnost z osrednjim govorcem, ministrom za okolje in prostor Juretom Lebnom, smo za novinarje danes pripravili novinarsko konferenco. Postojnski župan Igor Marentič, pivški župan Robert Smrdelj, direktor podjetja Kovod Postojna d.o.o. David Penko in strokovni sodelavci Tomaž Fabčič (vodja enote vodovod), Igor Čehovin (vodja tehničnega sektorja), Irena Sušelj Šajn (vodja službe za zdravstveni nadzor), Blaž Kolar (vodja črpališč) ter Metka Iskra (vodja projekta) ter predstavniki izvajalcev in tehnolog so prisotnim novinarjem predstavili celovit pregled v pripravo in izvedbo projekta izgradnje in rekonstrukcije vodovodnega sistema Postojna – Pivka.

Da gre za izjemno pomemben infrastrukturni projekt priča že obseg izvedenih del v obdobju zadnjih dveh let, pa tudi vseh že prej izvajanih aktivnosti, ki so obsegale prijavo in pridobivanje finančnih sredstev. Predvsem pa je projekt pomemben za več kot 21.000 uporabnikov, občanov, saj je kakovostna pitna voda nepogrešljiv del našega življenja.

Z izvedbo več kot 41 milijonov evrov vrednega projekta, ki se bliža koncu, v dodatnem letu pa bo projekt s pridobitvijo dodatnih finančnih sredstev še nekoliko obširnejši, se je izboljšalo javno oskrbo s pitno vodo. Med drugim pomeni tudi ustrezno infrastrukturo za nemoteno oskrbo s pitno vodo, zmanjšanje potencialnih posledic v primeru izrednih dogodkov na vodovarstvenem območju ter povečanje zanesljivosti in varnosti oskrbe s pitno vodo ter učinkovitost upravljanja z vodovodnimi sistemi.

Posodobljen in v precejšnji meri tudi na novo vzpostavljen vodovodni sistem v občinah Postojna in Pivka občane že oskrbuje s kakovostno pitno vodo. Ta izjemno pomemben infrastrukturni projekt, ki je bil nujno potreben zaradi dotrajanosti prejšnjega omrežja ter občutljivosti na vremenske in druge pojave, je v dveletnem obdobju sicer zahteval nekaj prilagoditev občanov zaradi same izvedbe, kar se cestnih zapor tiče, vendar se je glede na svojo zahtevnost projekt izjemno uspešno izvajal in nedvomno izplačal. Zaradi novih tehnologij in objektov ter posodobitve samih cevi so odslej vodne izgube bistveno manjše, zmanjšal se je vpliv dejavnikov, ki so doslej ogrožali našo pitno vodo, obdelava vode je kakovostnejša in bolj zanesljiva, javna infrastruktura pa bolj razvejana, zato je voda dostopna tudi nekaj dodatnim uporabnikom.

 

VLJUDNO VABLJENI NA JUTRIŠNJI DOGODEK

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami