Minister Jure Leben je vodarno Malni uradno predal namenu

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

12. 10. 2018

Današnje uradno odprtje prenovljene vodarne Malni, ki je namenjena pripravi vode za javni vodovodni sistem občin Postojna in Pivka, je bilo priložnost, da smo znova izpostavili pomen enega večjih infrastrukturnih projektov zadnjih let na tem območju, ki je zaznamoval pretekli dve leti in je v glavnini že zaključen, dodatna dela pa se bodo izvajala še v naslednjem letu.

Da gre za pridobitev, ki zagotavlja eno izmed osnovnih človekovih dobrin, kakovostno pitno vodo, je potrdil tudi osrednji gost dogodka, minister za okolje in prostor Jure Leben, ki si je z zanimanjem ogledal sodobno tehnologijo za pripravo pitne vode več kot 21.000 uporabnikom. Poleg tega sta v svojem nagovoru misli o izvedbi projekta, vsakodnevnem trudu, sodelovanju in nenazadnje zahvale strnila tudi župan občine Pivka Robert Smrdelj in župan občine Postojna Igor Marentič. Ob prisotnosti visokih gostov, občinskih svetnikov, sodelujočih izvajalcev, sodelavcev, predstavnikov medijev in drugih povabljenih so govorci, v družbi direktorja podjetja Kovod Postojna, d.o.o. Davida Penka, s simboličnim prerezom traku in požirkom vode iz novega vodovoda, naznanili uradno odprtje vodarne, ki  odslej zagotavlja kakovostnejšo in bolj zanesljivo obdelavo vode.

Izvedena dela na vodarni Malni

Na območju vodarne se je k obstoječemu objektu prizidalo AB stenasto, dvoetažno konstrukcijo tlorisnih gabaritov 12,4 x 15,3 m in višine 11 m od dna temelja za potrebe montaže novih ultrafiltracijskih modulov in s tem povezanih instalacij. V teren vkopani spodnji etaži so izvedeni bazeni (usedalnik, bazen za pralno vodo, bazen za nevtralizacijo), zgornja etaža pa je namenjena ultrafiltracijskim modulom. V sklopu obnove vodarne je izveden tudi nov črpalni in nov izpustni jašek. V objektu so rekonstruirani posamezni elementi namenjeni pripravi vode – usedalnik, bazeni s filtri, reakcijski bazen, bazen čiste vode in bazen za črpanje vode vključno z elektro in strojnimi instalacijami ter kompletno prenovo elektro prostora in dela trafo postaje.

Poleg aktivnosti za kvalitetnejšo pripravo pitne vode, je bil tudi obstoječi objekt deležen obnove in sicer se je izvedlo vsa zaključna obrtniška dela kot so tlaki, stropi, obdelava sten, zamenjava stavbnega pohištva, obnova fasade in strehe ter instalacij, ki so bile potrebne za dokončanje tovrstnih del. Izdelana je tudi meteorna kanalizacija, vgrajena mala čistilna naprava, dodatno hidrantno omrežje in pa zunanja ureditev objekta.

Pomemben segment izvedenih del je tudi korenita prenova komandnega prostora v Malnih, iz katerega upravljalec Kovod Postojna, d.o.o. upravlja celoten sistem vodovoda obeh občin preko obnovljenega telemetrijskega sistema. Za prikaz nadzornih sistemov vodovodnega omrežja je izveden video prikazovalni sistem, ki je nameščen na steno v komandnem prostoru Malni in predstavlja video steno s 6 monitorji diagonale 49-inch ter 4 dodatnimi monitorji diagonale 27-inch z vso pripadajočo tehnično opremo in licencami. Na video steni in dodatnih monitorjih je tako omogočen prikaz izbranih grafičnih prikazov CNS sistemov vodarn Korotan in Malni (hkrati do 8 različnih zaslonskih prikazov iz CNS sistemov), novo nameščena programska oprema za hidravlično uravnoteženje Petrol Aquis  in pa CNS sistem vodovodnih objektov.

Skupna vrednost opravljenih del na vodarni Malni znaša 7.700.589,89 evrov. Od tega sta občini prispevali 1.056.383,22 evrov, prispevek Evropske unije znaša 5.661.389,54 evrov, prispevek iz državnega proračuna pa 982.817,13 evrov. Ocenjena investicijska vrednost celotnega projekta pa znaša 34.031.433 evra brez DDV, z DDV pa 41.457.786 evrov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami