Naše podjetje sooblikovalo program Slovenskih dnevov sanitarnega inženirstva

Novice

19. 10. 2018

V Mestnem muzeju Ljubljana in Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani so ta konec tedna potekali Slovenski dnevi sanitarnega inženirstva 2018. Gre za tridnevni strokovni dogodek, kjer so bile predstavljene aktualne tematike javnega in okoljskega zdravja. Program aktivnosti je nudil raznovrstno paleto dogodkov in priložnosti za pridobitev dodatnih znanj, izmenjavo izkušenj, spodbujanje kritičnih razprav in ostala neformalna srečanja.

Današnji zaključni dan srečanja, ki ga je organizirala Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije, so zaokrožila predavanja strokovnjakov in uveljavljenih predavateljev s področja sanitarnega inženirstva. Srečanja se je udeležil tudi direktor David Penko, saj je naše podjetje sooblikovalo vsebinski del, namenjen primerom iz prakse. Vodja službe za zdravstveni nadzor in analize Irena Sušelj Šajn je namreč udeležencem predstavila tematiko »Vzpostavitev in problematika notranjega nadzora v javni oskrbi s pitno vodo.«

Delček predstavljene tematike…

Skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode je mogoče doseči s tehnično ustrezno komunalno infrastrukturo in primernim notranjim nadzorom. Nemalokrat se zgodi, da še tako dovršen notranji nadzor ne zagotovi zdravstvene ustreznosti pitne vode in igra le vlogo zaščite uporabnika pitne vode. Temu je tako takrat, ko imamo dotrajane cevovode in neustrezno oziroma pomanjkljivo tehnologijo obdelave pitne vode. Vodni viri so v Sloveniji večinoma kraškega značaja, za njih so značilna mikrobiološka onesnaženost ter povečana motnost po večjih padavinah, saj kraški viri pitne vode, zaradi narave kraških tal, nimajo samoočiščevalne sposobnosti, kot jo sicer ima podtalnica. Mednje spada tudi vodovodni sistem Postojna – Pivka, z vodnim virom Malni, kar pomeni, da sama narava vodnega vira Malni predstavlja dejavnik tveganja. Konec leta 2017 je dotrajan sistem oziroma obstoječo obdelavo pitne vode, filtracijo s hitrimi peščenimi filtri, zamenjala ultrafiltracija. Za dosego še boljših rezultatov se je tehnologijo dopolnilo tudi z uporabo aktivnega oglja in menjavo magistralnega cevovoda v dolžini preko 60 km. Notranji nadzor v javni oskrbi s pitno vodo v podjetju Kovod Postojna d. o. o. temelji na rednem spremljanju aktivnosti, ki se dogajajo na območju zaledja vodnega vira Malni. S pomočjo analitike vzorcev vode vodnega vira pred vstopom v vodarno Malni se spremlja ,kako te aktivnosti vplivajo na sam vodni vir. Sledijo redne kontrole posameznih procesov v obdelavi pitne vode, z oceno njihove ustreznosti ter kontrole pri samem uporabniku na omrežju. Ugotovljena neskladja, ali pa le slabši rezultati, so smerniki za dopolnjevanje nadzora.

 

Tovrstni strokovni dogodki, ki se jih podjetje Kovod Postojna d.o.o. udeležuje z namenom izmenjave strokovnih izkušenj, pogosto pa je prav naše podjetje izpostavljeno in predstavljeno drugim kot primer dobre prakse, so nedvomno pomemben doprinos k povezovanju in novim znanjem pa tudi potrditev našega dobrega dela.

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami