Zaokrožena dela na cevovodih in objektih v občini Pivka

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

11. 11. 2018

Danes je na idiličnem Šilentabru potekal uraden zaključek še enega od treh sklopov dvoletnih del na projektu izgradnje in nadgradnje našega vodovodnega omrežja in sicer tako imenovanega sklopa 2, ki je zajemal cevovode in objekte v občini Pivka. Pred tem smo s podobnima dogodkoma namreč že uradno predali namenu zajetje in vodarno Malni (sklop 3) ter cevovode in objekte v občini Postojna (sklop 1).

V krajšem kulturnem programu, ki ga je glasbeno popestrila pevska skupina Iskrice, svoj blagoslov pa je investiciji namenil tudi župnik, so zbrane nagovorili župan Občine Pivka Robert Smrdelj, direktor podjetja Kovod Postojna David Penko in predsednik Kulturnega društva Lipa Ernest Margon.

Da gre za izjemno pomemben infrastrukturni projekt, vreden več kot 41 milijonov evrov, ki je bil nujno potreben zaradi dotrajanosti prejšnjega omrežja ter občutljivosti na vremenske in druge pojave, smo že večkrat poudarili. Predvsem gre za pridobitev, ki že kaže svoje prednosti in nas, občane, že oskrbuje s kakovostno pitno vodo. Zaradi novih tehnologij in objektov ter posodobitve samih cevi so odslej vodne izgube bistveno manjše, zmanjšal se je vpliv dejavnikov, ki so doslej ogrožali našo pitno vodo, obdelava vode je kakovostnejša in bolj zanesljiva, javna infrastruktura pa bolj razvejana, zato je voda dostopna tudi nekaj dodatnim uporabnikom.

Na območju Pivke je bila izvedena trasa vodovoda od Zaloga (Občina Postojna) do vodohrana Pivka, proti Zagorju do Šilentabra, iz Vodohrana Pivka do črpališča Valilnica in razvod vodovoda na Bujah. Zgrajenih je bilo 27 kilometrov vodovodnega omrežja. V okviru projekta je bil dokončan tudi prvi odsek vodovoda na Bujah (t.i. vodovod Buje II. in III. faza), ko se je v letu 2016-2017 obnovilo celoten sistem po vasi Buje in vodovod pripeljalo do objektov ob državni cesti skozi Vremsko dolino.

Sicer pa so bili na območju Pivke v okviru projekta obnovljeni in na novo zgrajeni naslednji objekti…  Nov vodohran Pivka ima prostornino 1.000 m3. Dotok v vodohran ima vgrajen ventil za regulacijo pretoka 40l/s. Vodohran ima dotočno in iztočno linijo iz/v  smeri regulacijskega objekta Zalog, praznotok, tlačno linijo na vodohran Kerin in gravitacijski vod v smeri vodohrana Kal. Vodohran, z dvema črpalkama, ki izmenično delujeta, ima tudi vgrajeno črpališče, ki črpa vodo v vodohran Kerin.  Obstoječi vodohrani – vodohran Kal (prostornina meri 400 m3), vodohran Neverke (s prostornino 255 m3), vodohran Zagorje (s prostornino 200 m3) so se v celoti ohranili, posodobilo se je njihovo strojno in elektro opremo ter vgradilo novo krmilno-nadzorno opremo, nove nizko napetostne električne dovode ter nove komunikacijsko povezave. Na črpališčih (črpališče Neverke, črpališče Valilnica, črpališče Zagorje) se je rekonstruiralo strojne inštalacije in naprave, obstoječe črpalke ter vso potrebno krmilno-nadzorno opremo.

Ob tem velja vnovič poudariti, da je bil obseg izvedenih del res velik, predvsem pa zahteven. Marsikdaj ste to čutili tudi občani, za kar se vam na tem mestu prav lepo zahvaljujemo. Gradili in trudili smo se za vas in tudi v prihodnje ne bo nič drugače. Pitna voda je naša vsakdanja skrb in resnično smo lahko ponosni na sistem in tehnologijo, ki jo imamo pri zagotavljanju le-te.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami