Prosto delovno mesto: Tajnica

Novice

9. 1. 2019

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Tajnica.

Število delavcev: 1

Opis del in nalog:
Skrb za pisarniški material, naročanje pisarniškega materiala,
Skrb in vzdrževanje urejenosti in čistoče poslovnih prostorov,
Sprejem strank, gostov, telefonskih klicev,
Skrb za postrežbo strank in urejenosti kuhinje,
Sprejem in oddaja poštnih pošiljk, elektronske pošte,
Interno sprejemanje in dajanje sporočil v podjetju,
Poslovna korespondenca,
Evidenca javnih razpisov,
Vodenje prisotnosti delavcev v upravi in sestava obračunskih list,
Organiziranje sestankov, srečanj, obiskov,
Vodenje potnih in materialnih stroškov za upravo,
Urejanje in vodenje potnih nalogov za upravo,
Pisanje naročilnic in dovolilnic,
Vodenje arhiva,
Komuniciranje s poslovnimi partnerji,
Pisanje zapisnikov sestankov,
Organiziranje službenih poti za direktorja podjetja in sodelavce,
Skrb za čistočo in urejenost delovnega mesta,
Skrb za delovna sredstva in predmete dela ter vestno ravnanje z njim,
Opravljanje drugih del in nalog skladno z usposobljenostjo delavca in po navodilih delodajalca.

Izobrazba: V. – VI/1. stopnja izobrazbe upravne, administrativne ali druge smeri

Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas za obdobje 1 leta (nadomeščanje porodniške odsotnosti), poskusna doba 3 mesece, polni delovni čas (40 ur tedensko)
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: Vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju administrativnih del, uporaba računalnika, vozniški izpit B kategorije, poznavanje pisarniškega poslovanja, hitro tipkanje, komunikativnost, urejenost, natančnost, prijaznost, sposobnost timskega dela.

VLOGI PRILOŽITE KOPIJO DOKAZILA O IZOBRAZBI IN ŽIVLJENJEPIS.

Rok prijave: do 18.1.2019

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami