Svetovni dan mokrišč

Novice

2. 2. 2019

Po vsem svetu 2. februarja obeležujemo svetovni dan mokrišč. Letošnji dan še posebej izpostavlja pomen mokrišč v boju proti podnebnim spremembam.

Mokrišče je področje, ki je redno zadostno preplavljeno s površinsko ali podzemsko vodo, da lahko omogoča razširjenost rastlinskega in vodnega življenja, ki za rast in razmnoževanje potrebuje mokro ali občasno mokro prst. Mokrišča se razlikujejo po rastlinstvu, živalstvu in funkciji. Poznamo različne tipe mokrišč, med njimi: močvirja, barva, poplavna območja rek, izlivi rek, kraška polja, poplavni gozdovi, plitva jezera, mlake, ribniki, kali, območja poplavnega pasu, soline…

 

Zavedanje po ohranjanju mokrišč se vse bolj krepi. Mokrišča imajo namreč pomembne funkcije:

  • so naravni vodni zbiralnik: mokrišča, poleg tega da napajajo podtalnico, napajajo tudi vodonosnike, reke in jezera, ali pa obratno – mokrišča se napajajo iz rek in jezer;
  • preprečuje poplave: so kot velike naravne spužve, ki ujamejo površinsko odtekajoče vode in jih počasi oddajajo, s čimer preprečijo velika nihanja nivoja vode;
  • blagodejno vplivajo na okoliško mikroklimo: mokrišča z izhlapevanjem vode s površin blažijo sušo in poleti hladijo okolico;
  • čistijo vodo: bogata vegetacija mokrišč omogoča odlaganje strupenih snovi in prekomerne količine hranil, ki jih človek sprošča v okolje. Delujejo kot naravne čistilne naprave, vendar z omejenimi zmogljivostmi;
  • so vir dobrin: ob preudarni rabi so mokrišča, ki sezonsko poplavljajo vir rib, lesa, krme, kmetijskih pridelkov:
  • imajo estetsko funkcijo: poleg raznolikosti življenja so mokrišča idealna mesta za opazovanje narave in sprostitev;
  • imajo izobraževalno funkcijo: mokrišča so idealen prostor za raziskave in izobraževanje, ozaveščanje o pomenu ohranjanja narave in širšega okolja;
  • so življenjsko okolje tudi redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.
     

Še enkrat torej opomin, kako dragocena je naša narava, tudi za našo pitno vodo!

Pa še eden izmed namigov za obisk dragocenih mokrišč v naši bližnji okolici – vabljeni v Krajinski park Pivška presihajoča jezera. (Foto: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami