Zavzeto in odločno za našo pitno vodo

Novice

11. 2. 2019

Osrednje vadišče Slovenske vojske Poček in aktivnosti ter urjenja Slovenske vojske, ki povzročajo precejšnjo obremenjenost območja s hrupom in nevarnimi snovmi, ki so potencialen vir onesnaženja naše podtalnice, izvira pitne vode Malni, iz katerega oskrbujemo več kot 20.000 uporabnikov v občinah Pivka in Postojna, je že nekaj let precej pereča tema.

Pretekli teden so tudi postojnski občinski svetniki na svoji seji odločno sprejeli sklep, da se nemudoma ukine vadišče na območju postojnske občine in da se odpovedo tudi vse že napovedane in predvidene vaje. Prejemnik sklepa, skupaj s predlogom zakona o zaščiti vodnega vira Malni, je obrambno ministrstvo. Državni prostorski načrt za osrednje vadišče Slovenske vojske Poček  je namreč nedavno na ustavnem sodišču padel ravno zato, ker vojski ni uspelo dokazati, da njena dejavnost na vadišču ne vpliva na pitno vodo za občane Postojne in Pivke in ostajajo pomisleki, da početje na površju vendarle ni tako nedolžno.

Ker gre v prvi vrsti za varovanje našega okolja in naše pitne, si tudi v našem podjetju želimo, da bi izpostavljena problematika vojaške dejavnosti v naši neposredni bližini dobila epilog, predvsem v smislu zaščite dobrine – vode, ki nam, občanom pomeni obstoj.

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami