Odpadno jedilno olje sodi med nevarne odpadke, nepravilno odlaganje škoduje okolju

Novice

26. 2. 2019

Odpadno olje iz gospodinjstva sodi med nevarne odpadke, saj prevreto olje ni biološko razgradljivo in ga je zato potrebno ločeno zbirati in odlagati. Primerno odstranjeno odpadno olje se lahko celo ponovno uporabi s predelavo do biodiesela, ki ga lahko uporabimo kot gorivo in glicerina, ki se ga uporablja v farmacevtski industriji.

V ta namen podjetje Publikus ter občini Postojna in Pivka občanom omogočata ločeno zbiranje odpadnih jedilnih olj. Na izbranih ekoloških otokih so že postavljene tipske posode. Gospodinjstva so oziroma še bodo brezplačno pridobila tudi priročno posodo za zbiranje odpadnih olj prostornine 3,5 L. V nadaljevanju navajamo nekaj pomembnih dejstev, kakšen vpliv ima nepravilno zavrženo odpadno olje, zato se pridružujemo pozivu, da v svojih gospodinjstvih upoštevamo napotke in pravilno ravnanje ter odlaganje tovrstnih odpadkov.

Odpadno olje v kanalizaciji povzroča obloge na ceveh in s tem slabšo pretočnost kanala, poleg tega pa glodavcem, ki si jih tudi ne želimo v kanalizaciji, predstavlja dodaten vir hrane.

Na sami čistilni napravi 1L odpadnega olja predstavlja onesnaženost odpadne vode, ki jo proizvede 19 ljudi v enem dnevu. Za lažjo predstavo, manjše, hišne čistilne naprave so navadno projektirane v zmogljivosti za čiščenje onesnaženosti odpadne vode, ki jo proizvede 4 do 12 ljudi v enem dnevu. 

Olje se tudi oprijema opreme, kar lahko posledično privede do višjih stroškov čiščenja odpadne vode, poleg tega pa odpadno olje v odpadni vodi tudi spodbuja rast bakterij, ki motijo optimalen proces čiščenja odpadne vode.

Obstaja podatek, da 1L olja onesnaži 1000L vode, saj na gladini vode tvori tanko nepropustno plast, ki otežuje kroženje kisika med vodo in zrakom. Če čistilna naprava nima mehanizma za ločeno zbiranje maščob, obstaja velika verjetnost, da bo odpadno olje tudi na iztoku iz čistilne naprave in s tem v okolju, in v našem primeru v podtalnici.

Na CČN Postojna in ČN Pivka imamo mehanizem za odvajanje maščob, to je maščobnik, kjer se dodatno, s pomočjo vpihovanja zraka, maščobe zbirajo na gladini vode. Od tam jih posnemalo odstrani v ločen zabojnik, od koder ga odstrani zakoniti zastopnik za odvoz maščob. Maščobnik na čistilni napravi je namenjen zbiranju maščob negospodinjskega izvora, kar pomeni, da tega odpadka ni mogoče predelati v biodiesel in glicerin.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami