Partnerji v projektu »Vir Izvir«

Novice

15. 3. 2019

Konec februarja je bilo s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjenih vseh deset prijavljenih projektov 3. poziva za izbor operacij SLR LAS med Snežnikom in Nanosom, v skupni vrednosti sofinanciranja 344.272,39.

Med projekti je tudi projekt »Ohranjanje naravnih virov za lepši jutri«, kjer v partnerstvu sodeluje tudi naše podjetje Kodov Postojna.

Nosilec projekta, vrednega 57.777 eurov, od tega gre za sofinancerski delež s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 47.983 eur, je Vascom TV, ostali partnerji v projektu pa Kovod Postojna, Komunala Ilirska Bistrica, JSKD OI Ilirska Bistrica, Kulturno društvo Hrušica, TV Galeja in Studio proteus. Gre za partnerstvo sosednjih občin (Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna), ki vključuje javni, zasebni in nevladni sektor.

Projekt Ohranjanje naravnih virov za lepši jutri bo sledil tematskemu področju varstvo okolja in ohranjanje narave dediščine. Prvi dolgoročni cilj je izboljšati ali ohraniti naravno okolje v dobrem stanju in spodbujati ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam. Kratkoročni cilji pa so širšo javnost ozavestiti o pomenu varovanja okolja in sobivanja z naravo hkrati tudi ohranjati tradicijo učinkovite rabe naravnih virov.

V sklopu projekta bodo nastali novi produkti (o varovanju in ohranjanju okolja – razstava, filma, delavnice) in program (didaktični program o odgovorni uporabi vode za ranljive skupine), ki podpirajo kakovostnejše življenje na podeželju.

O samem projektu bomo sproti obveščali in informirali, izvajal pa se bo od marca do septembra 2019.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami