Strokovno izobraževanje ob svetovnem dnevu vode… ZA ZDRAVJE GRE!

Novice

22. 3. 2019

Današnji svetovni dan voda je bil prav posebna priložnost za izvedbo četrtega predavanja in sicer v sklopu strokovnih izobraževanj, ki jih podjetje Kovod Postojna, d.o.o. redno pripravlja že od lanskega leta.

Namen skrbno izbranih in strokovno obravnavanih tematik na srečanjih je lokalnim ustanovam, institucijam in organizacijam, pa tudi ostali strokovni javnosti (komunalna podjetja, nacionalni laboratoriji…), omogočiti pomembne informacije, rešitve, smernice in navodila za ustrezno ravnanje ter nenazadnje izmenjavo mnenj.

Tokratno temo PREDNOSTI IN PASTI MEHČANJA PITNE VODE, je udeležencem predstavil mag. Gregor Jereb iz Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani.

»Pitna voda v Sloveniji se v sklopu kotlovnic internega vodovodnega omrežja pogosto mehča, pri čemer je precej razširjena uporaba fosfatov. Razlog za uporabo kemičnega mehčanja je predvsem v preprečevanju nalaganja kotlovca in s tem nižanju stroškov vzdrževanja, vpliv na zdravje pri tem ni upoštevan in je v celoti prezrt. Samega postopka apliciranja mehčal v pitno vodo se ne nadzoruje, uporabljene kemikalije niso del nadzora nad kakovostjo pitne vode in niso zajete ne v redne ne v občasne laboratorijske preiskave. Zdravstvena tveganja, ki izhajajo iz kemičnega mehčanja pitne vode, niso raziskana in opredeljena.«

Namen izobraževanja je bil tokrat torej opozoriti na tveganja, ki jih tako obdelana pitna voda lahko predstavlja za uporabnike. Ugotavlja se namreč, da je uporaba fosfatov za mehčanje pitne vode pogosta, pri čemer v večini primerov uporabniki pitne vode tega ne vedo. Vnos fosforja v telo preko kemično mehčane pitne vode je sicer zanemarljiv, a je kumulativni dnevni vnos preko vseh virov, tudi zaradi t.i. skritega fosforja, (pre)velik in znatno presega priporočene vrednosti, iz česar izhaja tudi vpliv na zdravje.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami