Raziskovalci so pridobili pomembna dejstva o možnosti dodatnega vodnega vira na našem območju

Novice

27. 3. 2019

Predstavniki Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, ki so tudi nosilci triletnega projekta iskanja novega vodnega vira na območju občin Postojna in Pivka, so se danes sestali z vodstvom obeh občin ter podjetja Kovod, partnerji in sofinancerji v projektu, z namenom povzetka opravljenih del ter izsledkov, do katerih so prišli raziskovalci. Projektu, vrednemu 400.000 eurov, zaključek katerega je bi predviden s februarjem 2019, se je čas izvedbe podaljšal za dodatno leto in sicer bodo aktivnosti potekale še do februarja prihodnje leto.

Glede na dosedaj pridobljene rezultate in smernice, ki kažejo pomembna dejstva glede stanja naših voda pod našim površjem in nakazujejo zanimive oziroma kakovostne podlage za nadaljnja raziskovanja, ki našemu območju med drugim morebiti obetajo tudi zagotovitev dodatnega vodnega vira, je interes za nadaljevanje in poglobitev projekta vsekakor velik, v to bodo usmerjana tudi nadaljnja prizadevanja obeh občin, podjetja Kovod in Inštituta.

Kraška hidrologija nedvomno pomeni velik izziv. Kraški vodonosniki so izdatni, a ranljivi viri pitne vode. Raziskovalci so v triletnem obdobju temeljito raziskali in ovrednotili značilnosti vseh pomembnih vodonosnikov na našem območju, pridobili obilo pomenljivih podatkov in meritev, na podlagi katerih so prišli do zgovornih rezultatov, ki bodo javnosti predstavljeni na priložnostnem dogodku ob zaključku projekta in sicer konec aprila.

 

 

 

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami