Občina Pivka tudi v letu 2019 sofinancira nakup in postavitev malih čistilnih naprav

Novice

2. 4. 2019

Občina Pivka objavlja razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za čiščenje komunalnih odpadnih voda iz enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb na območju občine Pivka.

 

Javni razpis je že objavljen na spletni strani Občine Pivka in sicer na tej povezavi oziroma v nadaljevanju navajamo nekaj informacij…

Razpisna dokumentacija oz. obrazci za prijavo so na razpolago v sprejemni pisarni Občine Pivka v času uradnih ur organa. Okvirna vrednost sredstev v proračunu Občine Pivka je 8.000,00 eur. Rok za prijavo na razpis je do 30.11.2019 oziroma do porabe razpoložljivih sredstev. Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka in opremljeno s pripisom »Ne odpiraj, javni razpis, MKČN« ali oddajo neposredno na sedežu občine. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge.

Vir: Občina Pivka

 

 

Več informacij o malih komunalnih čistilnih napravah si lahko preberete na eni izmed naših podstrani – na tej povezavi.

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami