Med najmlajšimi uporabniki utrjevali zavedanje ohranjanja naravnih virov

Novice

10. 5. 2019

Teden, ki se zaključuje, smo preživeli v družbi naših najmlajših uporabnikov, ki so že peto leto deležni naših izobraževalnih aktivnosti, namen katerih je otroke seznaniti z nekaterimi pomembnejšimi informacijami, predvsem pa z njihove strani pridobiti pozornost in občutek za okolje, ki nas obdaja.

Letošnjo nadgradnjo poučnim vsebinam, ki jih sicer izvajamo v okviru projekta Vodko, pomeni tudi nov projekt  »Ohranjanje naravnih virov za lepši jutri«, kjer v partnerstvu sodeluje tudi naše podjetje Kovod Postojna. V okviru aktivnosti, ki se bodo izvajale vse do letošnjega septembra, je naša koordinatorka v omenjenem projektu, sicer tudi vodja projekta Vodko, ki vodi službo za zdravstveni nadzor in kakovost pitne vode Irena Sušelj Šajn, izvedla izobraževalne delavnice. Tokrat najmlajšo skupino uporabnikov je seznanila z odgovorno uporabo vode, postopki njene priprave in pa spodbude za varovanje le-te. 

V sklopu projekta bodo v prihajajočih tednih nastajali še ostali produkti (razstava, film, delavnice za starejše), namen katerih je javnost ozavestiti o pomenu varovanja okolja in sobivanja z naravo, hkrati tudi ohranjati tradicijo učinkovite rabe naravnih virov.

Nosilec projekta, vrednega 57.777 eurov, od tega gre za sofinancerski delež s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 47.983 eur, je Vascom TV, ostali partnerji v projektu pa Kovod Postojna, Komunala Ilirska Bistrica, JSKD OI Ilirska Bistrica, Kulturno društvo Hrušica, TV Galeja in Studio proteus. Gre za partnerstvo sosednjih občin (Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna), ki vključuje javni, zasebni in nevladni sektor.

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami