Strokovne podlage za segment podzemne vode na območju OSVAD Postojna

Novice

21. 5. 2019

Ministrstvo za obrambo je v petek, 17. maja, v Vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni pripravilo javno predstavitev posebne strokovne podlage, ki jo je za segment podzemne vode na območju OSVAD Postojna na podlagi predhodno izvedenega javnega naročila izdelal Geološki zavod Slovenije. Strokovno revizijo posebnih strokovnih podlag je opravil Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje. Direktor GeoZS dr. Miloš Bavec in vodja projekta na GeoZS dr. Jure Krivic sta pojasnila, da je strokovne podlage za segment podzemnih voda za OSVAD Postojna Geološki zavod Slovenije izdelal skupaj s podizvajalcema idrijsko Geologijo in ljubljanskim javnim podjetjem Vodovod-Kanalizacija, kot zunanja izvajalca pa sta sodelovala Institut Jožef Stefan in češko podjetje ALS Czech Republic.

Kot sta pojasnila predstavnika GeoZS, vrednosti osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov in indikativnih parametrov v podzemni vodi na opazovalnih mestih, ki predstavljajo potencialno vplivno območje vadišča Poček in strelišča Bač, ne kažejo vpliva vojaške dejavnosti na stanje podzemne vode. Dr. Krivic je povedal, da so z matematičnim modeliranjem preverili potencialni vpliv načrtovanih ureditev in dejavnosti na območju DPN na podzemno vodo. Rezultati matematičnih modelov prenosa morebitnih onesnaževal v podzemni vodi do vodnih virov Malenščica in Vipava kažejo, da v veliki večini obravnavanih primerov pomembnejši vplivi na vodne vire niso pričakovani. Preseganje mejnih vrednosti v pitni vodi bi se lahko odražalo le ob najslabšem scenariju, in sicer razlitju velike količine goriva ali uporabe večje količine razstreliv na majhnem območju v zelo kratkem obdobju. Ob doslednem zagotavljanju predpisanih zaščitnih ukrepov na zavodu ocenjujejo, da je tveganje za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode pri gradnji in obratovanju teh objektov ter izvajanju predvidenih dejavnosti na obravnavanem območju, sprejemljivo.

Ne glede na rezultate, so prisotni občani, pa tudi vodstvo občine izrazili nezaupljivost, predvsem z vidika, da gre na našem območju za teren, kraškega značaja, ki je nepredvidljiv in lahko naše nenadzorovano in nepredvidljivo početje na površju kaj kmalu odnese v podtalnico ter ogrozi kakovost pitne vode.

 

Poročilo/gradivo je objavljeno tukaj:

  1. Poročila in gradivo
  2. Predstavitev MOP
  3. Predstavitev GeoZS
  4. Posnetek javne predstavitve

 

 

Vir: MORS, STA

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami