Nedovoljen odvzem vode iz hidrantov se kaznuje

Novice

13. 6. 2019

Občane tudi letos, ob nastopu poletja, pozivamo k varčnemu ravnanju z vodo, predvsem pa opozarjamo na kršitve – nedovoljene odvzeme vode iz hidrantov, ki se v tem obdobju vsako leto močno povečajo. Znova poudarjamo, da so hidranti namenjeni zagotavljanju požarne varnosti in vzdrževanju vodovodnega sistema, njihova uporaba pa lahko povzroči tudi težave pri oskrbi prebivalcev s pitno vodo. V primeru velike porabe vode na hidrantih obstaja namreč nevarnost, da v vročih in suhih obdobjih ostanemo brez pitne vode. Odvzem vode brez predhodnega dovoljenja oziroma soglasja se kaznuje, početje pa je prijavljeno pristojnim organom. 

Vse občane Postojne in Pivke zato pozivamo, da morebitne kršitve  nedovoljenega odvzema vode iz hidrantov prijavite s fotografijami oziroma ostalimi dokazljivimi informacijami na našo telefonsko številko 05 700 07 80 ali info@kovodpostojna.si oziroma neposredno Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu Postojna na 05 726 55 69 ali inspektorat@postojna.si.

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami