Možnosti in navodila za začasno točenje vode iz vodovodnega omrežja

Novice

20. 6. 2019

Poleti nenehno pozivamo k varčnemu ravnanju z vodo, predvsem pa opozarjamo na kršitve – nedovoljene odvzeme vode iz hidrantov, ki se v tem obdobju vsako leto močno povečajo.

Hidranti so namreč namenjeni zagotavljanju požarne varnosti in vzdrževanju vodovodnega sistema, njihova nenadzirana uporaba pa lahko povzroči tudi težave pri oskrbi prebivalcev s pitno vodo. Odvzem vode brez predhodnega dovoljenja oziroma soglasja se kaznuje, početje pa je prijavljeno pristojnim organom. 

 

 V kolikor občani Postojne in Pivke vendarle potrebujete dodatno vodo (npr. za zalivanje, za živino, za razna dela…), je to možno urediti na naslednji način…

Stranka se zglasi na sedežu podjetja Kovod Postojna (Jeršice 3) in prevzame hidrantni nastavek – vodomer, ki ga po začasnem točenju vode iz vodovodnega sistema vrne nazaj. Ob prevzemu in vračilu se popiše stanji vodomera, ki sta osnova za obračun porabljene vode. Obračun se izvede za storitve glede na vrsto rabe pitne vode. Točenje stranka izvaja praviloma v lastni režiji in s svojimi cevmi, lahko pa se dogovori z gasilci. Pred točenjem je pomembno, da uporabnik pokliče v nadzorni center v Malne (041 310 083). Če se izvaja oskrba s pitno vodo preko cistern, je potrebno izpolnjevati priporočila NIJZ. Strošek najema in uporabe hidrantnega nastavka se obračuna po ceniku in trenutno za gospodinjstva znaša 4,50 €/ teden.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami