Do sredine septembra je v javni obravnavi Osnutek uredbe o vodovarstvenih območjih

Novice

8. 7. 2019

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je konec junija v javno obravnavo podalo Osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna.

Pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 16. septembra 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si.

Uredba določa območja za varstvo podzemne vode v vodonosnikih vodnih teles podzemnih voda. V uredbi je obravnavanih 39 zajetij (zajeti izviri ali črpalne vrtine), ki so vključeni v sistem javne oskrbe prebivalcev s pitno vodo v navedenih občinah oziroma so javni oskrbi s pitno vodo namenjeni v bodoče.

Uredba določa notranja vodovarstvena območja z različnimi stopnjami varovanja. Z najstrožjim vodovarstvenim režimom na najožjem območju se varuje dovolj široko območje okoli zajetij, s čemer se zagotavlja sprejemljivo tveganje za onesnaževanje s patogenimi mikrobiološkimi organizmi in drugimi onesnaževali. Na ožjih vodovarstvenih območjih se glede na hidrološke razmere in dinamiko podzemne vode zagotavlja dovolj dolg zadrževalni čas in dovolj veliko razredčenje onesnaževal ter s tem sprejemljivo tveganje za onesnaženje vode v zajetju z onesnaževali, ki počasi razpadejo. Širše vodovarstveno območje pa predstavlja celotno napajalno območje zajetja, kjer je zagotovljeno dolgoročno varstvo zdravstvene ustreznosti pitne vode.

 

Osnutek uredbe je objavljen na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor – TUKAJ.

 

Foto: Maruša Žnidaršič (foto natečaj 2019)

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami