Ocenjevanje nominacije za vpis Klasičnega krasa na Unescov seznam

Novice

19. 9. 2019

Januarja 2020 bo v ocenjevanje IUCN, Svetovne zveze za varstvo narave, oddan nominacijski dosje za uvrstitev Klasičnega krasa na Unescov seznam svetovne dediščine.

Območje Klasičnega krasa, kakor ga obravnava dosje, meri 25.000 hektarov, še precej večje pa je njegovo vplivno območje. Kot izjemne univerzalne vrednosti vredne vpisa na seznam svetovne dediščine so prepoznana dobro ohranjena kraška polja s hidrološko in speleološko mrežo (Cerkniško, Planinsko in Pivška presihajoča jezera), kraški pojavi, speleobiologija, zgodovina raziskovanja krasa in kraških pojavov, razvoj idej o nastanku krasa in kraških pojavov. 

V okviru ocenjevalne misije, ki že ves teden poteka na območju nominacije, sta včeraj občino Pivka obiskala ocenjevalca Kyung Sik Voo in Oliver Avramoski, predstavnika Mednarodne zveze za varstvo narave. Srečala sta se s predstavniki Slovenske vojske ter deležniki, ki so sodelovali pri oblikovanju dosjeja za kandidaturo. Srečanja v Krpanovem domu so se udeležili predstavniki društev, turistični ponudniki, predstavniki zavodov, župani občin, ki so del nominacije, predstavniki Unescovega urada v Sloveniji in ministrstva za okolje in prostor, strokovnjaki ter predstavniki Javnega zavoda Park Škocjanske jame, ki so proces oblikovanja dosjeja vodili in koordinirali ves čas, pet let. 

Ocenjevalca sta se podala na razgledno točko nad Petelinjskim jezerom, se sprehodila do požiralnika, si ogledala Ekomuzej in si nato, v spremstvu vodstva našega podjetja, ogledala tudi Čistilno napravo Živa.(Foto: Ljubo Vukelič in Dragica Jaksetič)

 

Terensko ocenjevanje in mnenje dveh terenskih ocenjevalcev sta le ena izmed številnih faz postopka, ki bodo pripeljali do končne ocene tudi številnih drugih ocenjevalcev o tem, ali je Klasični kras s svojimi kraškimi polji, hidrologijo in zgodovino oziroma začetki razsikovanja krasa na sploh izjemne univerzalne vrednosti. Odločitev o tem bo znana predvidoma aprila prihodnje leto.

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami