Sicer neizkoriščeni odpadki so lahko kakovosten vir gnojila

Novice

26. 9. 2019

Še do konca letošnjega leta kot partnerji izvajamo zanimiv dvoletni poljski poskus, na lokaciji dveh polj različnih tekstur, ki se nahajata na kmetijski površini nedaleč od Centralne čistilne naprave Postojna, s katerim raziskujemo možnost predelave bioloških odpadkov v ogljikovo fosforno gnojilo in v biooglje s pomočjo pirolize Pyreg. 

Biooglje, kot izjemno bogat in kakovosten dodatek za kmetijske površine, namreč preprečuje izpiranje hranil v podtalnico, kar zagotavlja boljši izkoristek organskega gnojenja ter s tem pomembno zaščito vodnih virov, podtalnice ter posledično kraškega sveta. Ob tem pa vzporedno izkoriščamo surovino (biološke odpadke, biomaso oziroma zeleni odpad), ki sicer pomeni odpadek.

 

Cilj dvoletnega poskusa, ki se izvaja že od januarja 2018, je torej pridobiti podatke o dejanskem učinku biooglja na kmetijskih površinah. Poskus temelji na kolobarjenju. V začetku avgusta so bili na polju odvzeti vzorci žita, rastlin ter zemlje, ki so bili osnova za opravljanje analiz. Del analiz še poteka, trenutno se ugotavlja dinamika nitratnega in amonijskega dušika ter vsebnost glavnih rastlinskih hranil v tleh. V poletnem obdobju se je ponovno posejala ajda in predvidoma v novembru se bo postopek preizkušanja (analize, vzorčenja) ponovil.

Končni rezultati študije izvedljivosti, ki jo izvaja Kovod Postojna d.o.o., TMConsulting d.o.o., Biotehniška fakulteta, Katedra za pedologijo in varstvo okolja (doc. dr. Rok Mihelič), Fakulteta za kemijsko tehnologijo (FKKT; prof. dr. Janvit Golob), Občina Postojna in Občina Pivka, bodo znani v začetku prihodnjega leta.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami