Prizadevanja in nadaljevanje raziskav za možnosti dodatnega vodnega vira

Novice

1. 10. 2019

Sprva triletni projekt iskanja možnosti za dodaten vodni vir na našem območju, ki pa se mu je čas izvedbe podaljšal še za dodatno leto in se bo zaključil februarja prihodnje leto, je glede na zbrane rezultate in ugotovitve deležen velikega zanimanja.

Gre vendarle za kakovostno raziskovanje, ki morda območju Postojne in Pivke v prihodnje obeta dodatni vodni vir za oskrbo s pitno vodo in s tem odpravo bojazni, ki nam jo nemalokdaj povzroča sicer izjemen in edinstven kraški svet, čigar izviri so zaradi posebnih lastnosti pretakanja voda v podzemlju še posebej ranljivi za onesnaženje.

Podatki skrbno načrtovanega triletnega raziskovanja so bili javnosti temeljito že predstavljeni in sicer v letošnjem maju. Kot najbolj perspektiven vir za morebitno zajemanje v prihodnosti je bila takrat izpostavljena Jama v Ždinku, kazala pa so se tudi odprta vprašanja o dostopu do Javorniškega toka v Planinski jami.

V letošnjem letu je potekalo dodatno jamsko potapljanje in pregledovanje jamskih kanalov v Matijevi jami, podrobno analiziranje vode v Jami v Ždniku. Kljub neugodnim hidrološkim razmeram se je izvedla tudi jamarska odprava v Rakov rokav Planinske jame, kjer so potapljači v sifonu Javorniškega toka namestili nove merilce na približni globini 40 m in cca 60 m oddaljenosti od Skrivnostnega jezera. Odvzeti so bili tudi vzorci vode za mikrobiološke analize in sicer v Rudolfovem pristanu, Skrivnostnem jezeru pri vrtini, v Javorniškem toku na 15 m globine in javorniškem toku na 40 m globine…

Do izteka projekta se bodo izvedle še dodatne mikrobiološke in kemijske analize surove vode. Izsledki in rezultati enoletnega dela bodo predstavljeni v začetku prihodnjega leta.

Kot je bilo že večkrat omenjeno, so glede na pridobljene rezultate, smernice in kakovostne podlage za zagotovitev dodatnega vodnega vira, veliki interesi in prizadevanja za nadaljevanje in poglobitev projekta. S tem namenom je bil na septembrski seji skupnega organa občin Postojna in Pivka tudi sprejet sklep o pripravi programa nadaljnjih aktivnosti in raziskav, ki bodo del vnovične prijave na razpis, ki bo predvidoma objavljen do konca letošnjega leta. Glede na načrtovano, bi šlo tudi v tem primeru za triletni projekt v sodelovanja občin Postojna in Pivka, podjetja Kovod Postojna,d.o.o. in Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU (kot vodilni partner).

Foto: Cyril Mayaud in Matej Blatnik

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami