Ustrezno poskrbite in zaščitite vodovodne instalacije pred zmrzaljo

Novice

12. 12. 2019

Glede na napovedi in nizke temperature, porabnike pitne vode obveščamo, naj zaščitijo vodovodne instalacije pred zmrzaljo.

Svoje uporabnike obveščamo, da ustrezno poskrbite in zaščitite vodovodne instalacije pred zmrzaljo. Potrebna je preventivna zaščita vgrajenih vodomerov, to je toplotna izolacija vodomerov oz. vodomernih jaškov, ki so last uporabnikov in Kovod Postojna, d.o.o. kot upravljavec vodovodnega sistema ne prevzema odgovornosti za tovrstne poškodbe vodomerov.

Uporabnike posebej opozarjamo na možnost zmrzali vodomera in vodovodnega priključka, zato poskrbite za ustrezno toplotno zaščito in občasen pretok vode.

Svetujemo vam, posebej vsem uporabnikom, ki nimate stalnega prebivališča v objektih, v katerih imate vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice, vikendi, ipd.), da občasno preverite stanje vašega vodomera in vodomerni jašek, v katerem je vgrajen vodomer. V primeru, da v zimskih mesecih vodo zaprete, pa je potrebno po zaprtju ventila vodo obvezno spustiti iz vodovodnih cevi in vodomera.

 

Kako zaščitimo vodomer in instalacijo pred zmrzaljo?

  • z dovolj globokim vodomernim jaškom z izoliranim pokrovom;
  • z dodatno toplotno zaščito nad vodomerom z izolacijskimi materiali;
  • preprečimo kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oz. okrog instalacij;
  • ob pojavu zmrzali zagotovimo kroženje vode po instalaciji. Manj stane kubični meter vode kot drago popravilo vodovodne instalacije.

Izolacija vodomera mora biti urejena na način, da je omogočen enostaven dostop do vodomera in se z izolacijo ne poškoduje elektronski modem za oddajanje stanja vodomera.

 

Če pride do kakršnihkoli poškodb na vodomeru, nas obvestite na tel. št.: 05/7000-780 ali 041/310-070 oz. na info@kovodpostojna.si.

Skladno z določili odloka o oskrbi s pitno vodo, sme poškodovani vodomer, na stroške uporabnika, zamenjati le upravljavec javnega vodovoda.

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami