Informacije o delovanju podjetja ter stanju glede oskrbe s pitno vodo v tem obdobju

Novice

26. 3. 2020

Direktor podjetja Kovod Postojna d.o.o., David Penko je obema občinama, v katerih podjetje skrbi za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter občinskima štaboma CZ, podal informacije o delovanju podjetja ter stanju glede oskrbe s pitno vodo v tem obdobju.

Kljub zaostrenim ukrepom, ki zadevajo omejeno delovanje podjetja, predvsem v smislu prekinjenih fizičnih stikov s strankami in zaprtju upravne stavbe za obiskovalce ter organizirano delo v smislu prisotnosti manjših skupin delavcev na delovnem mestu v izogib možnega prenosa okužb, podjetje vse svoje temeljne dejavnosti opravlja povsem nemoteno. Oskrba s pitno vodo in čiščenje odpadnih voda sta namreč življenjskega pomena in s strani podjetja nenehno skrbno vodena in nadzorovana. Podjetje je že ob začetku razglasitve epidemije sprejelo vse potrebne ukrepe, ki bodo vsem uporabnikom tudi v prihodnje zagotavljali nemoteno oskrbo s kakovostno in zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Delo v okviru podjetja je organizirano tako, da komunikacija s strankami in ostalimi partnerji poteka zgolj preko telefona ali elektronske pošte. Sicer so uporabnikom za nujna intervencijska dela na voljo dežurne številke. V obdobju zadnjih desetih dni, odkar veljajo izredne razmere, v podjetju ne beležijo posebnih težav, kar zadeva intervencijske dogodke, prav tako uporabniki razumejo in upoštevajo komunikacijo na daljavo – preko telefonov in elektronske pošte. Delovanje vseh objektov (vodarni, čistilne naprave) poteka nemoteno, naša oskrba s pitno vodo je varna.

 

Foto: Občina Pivka

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami