Kovod Postojna odslej upravnik občinskih stanovanj

Novice

20. 5. 2020

V podjetju Kovod Postojna, d.o.o., sicer v lokalnem prostoru kot uveljavljeno javno podjetje, ki skrbimo za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda, dobro poznamo okolje in potrebe svojih uporabnikov. Glede na zaznano problematiko, predvsem pa v želji po širitvi svoje dejavnosti, je naše podjetje s 1. majem 2020 prevzelo upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš, ki so v lasti oziroma uporabi Občine Postojna.

Pogodba o upravljanju med Občino Postojna in podjetjem Kovod Postojna velja štiri leta, podjetje Kovod Postojna pa je ob tem prevzelo v upravljanje 284 enot.

Kot izvajalec navedene dejavnosti, Kovod v okviru upravljanja odslej skrbi za organizacijsko-administrativna ter tehnično-strokovna opravila, kar zajema vodenje evidenc o najemnikih in uporabnikih stanovanj in garaž, posredovanje informacij lastniku (Občini Postojna), organizacijo sestankov, preglede enot ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih in investicijskih delih,  mesečne obračune najemnin…

Najemna razmerja ob spremembi upravnika ostajajo nespremenjeni, stroški upravljanja pa se znižajo.

Vsi uporabniki občinskih stanovanj so bili o spremembi upravnika že obveščeni, sicer je upravnik (Kovod Postojna) za vse informacije dosegljiv na telefonski številki 05 7000 780 ali na elektronskem naslovu info@kovodpostojna.si.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami