Podjetju Kovod platinasta bonitetna odličnost

Novice

31. 8. 2020

Analitična hiša Bisnode, ki v okviru mednarodnega projekta izvaja finančne analize podjetij in ima večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti v 18-ih evropskih državah, je podjetje Kovod Postojna, d.o.o., po analizah za leto 2020 uvrstila med 1,5 % najboljših poslovnih subjektov v Sloveniji ter podjetju tokrat dodelila najvišjo, platinasto boniteto odličnosti AAA.

Platinasto bonitetno odličnosti, ki potrjuje najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji, si je podjetje Kovod, ki v Postojni in Pivki skrbi za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pridobilo glede na preteklo obdobje, ko je bilo podjetje tri leta zapored deležno bonitetne odličnosti Zlati AAA.

Pridobljena ocena temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetja ter napoveduje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih.  Podjetja, ki izkazujejo platinasto bonitetno odličnost, predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji. Dodeljena platinasta odličnost potrjuje izjemne poslovne rezultate podjetja, ki obenem skrbi za zadovoljstvo vseh vpletenih v delovni proces. 

David Penko, direktor podjetja Kovod Postojna, d.o.o.

Kaj za  podjetje pomeni doseganje najvišjih standardov bonitetne odličnosti?

Pridobljen certifikat odličnosti potrjuje trud in prizadevanja, h katerim naš kolektiv dnevno stremi. Zavzemamo se za kakovostne storitve in učinkovito delo, dobro komunikacijo z uporabniki, pa tudi za sodelovanje z vsemi lokalnimi deležniki. Svoje dejavnosti izvajamo profesionalno, dosledno ter se obenem trudimo tudi za nenehen napredek. Odličnost, ki nam jo izreka certifikat je pravzaprav nagrada našim zaposlenim in našemu dobremu poslovanju, ki dokazuje, da smo zanesljivo in kredibilno podjetje za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji, tako strankami, kupci, dobavitelji, kot tudi zavarovalnicami, bankami ter drugimi poslovnimi partnerji. Obenem je ta uspešnost našega podjetja tudi motiv in spodbuda za dobro nadaljnje delo ter nove poslovne uspehe.

 

Katere prednosti ima podjetje Kovod Postojna, d.o.o.?

Naše podjetje je v prvi vrsti družbeno naravnano in odgovorno. Lokalno okolje je naše pomembno  vodilo, saj so naše dejavnosti neposredno vezane na prav vsako gospodinjstvo ali uporabnika. Pri tem dajemo velik poudarek nenehni dosegljivosti in dobri ter kakovostni komunikaciji z uporabniki ter odnosu in vzdušju, ki ga širimo v lokalno skupnost. Pri vsem tem so pomembne infrastrukturne izboljšave in razvoj, s katerim nadgrajujemo kakovost svojih storitev. Nenazadnje pa so podjetje predvsem strokovni in predani zaposleni, ki s svojo dnevno pripadnostjo delovnemu okolju, omogočajo to učinkovito in kakovostno delo.

 

Kakšni so nadaljnji poslovni načrti v podjetju za ohranjanje odličnega poslovanja?

Visoka kakovost naših storitev, skrb za okolje, varnost in zdravje pri delu ter družbena odgovornost (sodelovanje z lokalno skupnostjo, ozaveščanje in izobraževanje uporabnikov) sodijo med cilje, za dosego katerih si prizadeva sleherni sodelavec podjetja KOVOD POSTOJNA, d.o.o. Tudi vnaprej si bomo prizadevali za uspešnost poslovanja in nadgradnjo svojih storitev ter predvsem ohranjanje zaupanja, ki ga imamo pri svojih uporabnikih.

 

Kateri citat je vodilo delovanja v podjetju?

»Voda, vir življenja.«

Ker gre za nenadomestljivo dobrino našega vsakdana in z njo oskrbujemo skoraj 22.000 uporabnikov, je vsa naša odgovornost prioritetno usmerjena v nenehno skrb za varno in kakovostno ter zdravstveno ustrezno oskrbo s pitno vodo.

 

Kaj v poslovnem svetu prinaša uspehe?

Podjetništvo je pot, ki sestoji iz izzivov, pretresov, vzponov in padcev. Najpomembneje pri tem je predano delo, z obilo vztrajnosti in poguma. Marsikdaj so na poti ovire, nerealna pričakovanja in na pogled nerešljive situacije, vendar z odločnostjo, poštenostjo in sodelovanjem, pridejo rezultati. Vsekakor pa je podjetništvo zgodba, napisana na več straneh in v več poglavjih. Pomembno je, da verjamete vanjo in se v njej dobro počutite ter si želite njenega nadaljevanja, pa bo v vsakem primeru imela srečen konec.

 

OBJAVA O PRIDOBLJENEM CERTIFIKATU

BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami