Podjetje Kovod odslej upravlja tudi pivška občinska stanovanja in nekatere poslovne objekte

Novice

4. 11. 2020

V podjetju Kovod Postojna, d.o.o. dobro poznamo okolje in potrebe svojih uporabnikov, saj smo v okviru osnovne dejavnosti, to je skrb za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda v pivški in postojnski občini, dnevno prisotni na  terenu in v stikih z njimi. Glede na zaznano problematiko, predvsem pa v želji po širitvi svoje dejavnosti, je naše podjetje pred šestimi meseci že prevzelo v upravljanje 284 stanovanj, ki so v lasti Občine Postojna. Z novembrom pa smo v podjetju pod svoje upravljanje prevzeli še občinska stanovanja in nekatere poslovne objekte v lasti Občine Pivka, vsega skupaj 64 stanovanjskih enot ter 10 poslovnih objektov.

Najemna razmerja ob spremembi upravnika ostajajo nespremenjena, vsi uporabniki občinskih enot pa so bili o spremembi že obveščeni. Kovod v okviru upravljanja odslej skrbi za organizacijsko-administrativna ter tehnično-strokovna opravila, kar zajema vodenje evidenc o najemnikih in uporabnikih stanovanj in garaž, posredovanje informacij lastniku (Občini Postojna, Občini Pivka), preglede enot ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih in investicijskih delih…

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami