Zaščitite vodovodne instalacije pred zmrzaljo

Novice

23. 11. 2020

Porabnike pitne vode obveščamo, naj v zimskem času zaščitijo svoje vodovodne instalacije pred zmrzaljo.

Potrebna je preventivna toplotna izolacija vodomerov oz. vodomernih jaškov, ki so last uporabnikov, saj Kovod Postojna, d.o.o. kot upravljavec vodovodnega sistema ne prevzema odgovornosti za tovrstne poškodbe vodomerov.

Uporabnike posebej opozarjamo na možnost zmrzali vodomera in vodovodnega priključka, zato poskrbite za ustrezno toplotno zaščito in občasen pretok vode.

Svetujemo vam, posebej vsem uporabnikom, ki nimate stalnega prebivališča v objektih, v katerih imate vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice, vikendi, ipd.), da občasno preverite stanje vašega vodomera in vodomerni jašek, v katerem je vgrajen vodomer. V primeru, da v zimskih mesecih vodo zaprete, pa je potrebno po zaprtju ventila vodo obvezno spustiti iz vodovodnih cevi in vodomera.

Skladno z določili odloka o oskrbi s pitno vodo, sme poškodovani vodomer, na stroške uporabnika, zamenjati le upravljavec javnega vodovoda.

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami