Pojav pene na površju reke Malenščice, v bližini vodnega zajetja Malni, ne predstavlja tveganja pri oskrbi uporabnikov z zdravstveno ustrezno pitno vodo

Novice

27. 11. 2020

Podjetje Kovod Postojna d.o.o., ima znotraj sistema HACCP opredeljena tveganja, na podlagi katerih se je 2.10.2020, ob prvem pojavu pene pri merilni postaji ARSO (Malenščica), v neposredni bližini zajetja Malni, odvzelo več vzorcev vode. Po posvetu s strokovno službo NLZOH smo se odločili vzorčit vodo na mestu nastanka pene, tik ob merilni postaji ARSO, vodo na vstopu v vodarno Malni in vodo po pripravi. Vodo se je poleg redno fizikalnih-kemijskih parametrov in občasne mikrobiologije vzorčilo še na dva ciljana parametra in sicer fosfat-orto ter celotni fosfor. Poročila vzorcev surove vode, odvzete dne 2.10.2020, so pokazala, da pena ne predstavlja tveganja pri oskrbi uporabnikov z zdravstveno ustrezno pitno vodo iz vodarne Malni, kot jo zahteva Pravilnik o pitni vodi.

Pena v bližini vodnega zajetja Malni se je zadrževala daljše časovno obdobje (7 tednov). Ocenjuje se, da zaradi intenzivni deževnih nalivov. Dne 19.11.2020 se je pena na površju reke ponovno pojavila, zato smo v ta namen, dne 20.11.2020, odvzeli vzorce v širšem naboru analitike.

Rezultati vzorčenja pene v vodi pri merilni postaji ARSO in vodnem zajetju Malni z dne 20.11.2020, ki smo jih prejeli danes, z gotovostjo kažejo na to, da gre za naravni pojav. Ciljano vzorčenje ne kaže znakov kemijske kontaminacije, temveč, da gre le za skupek naravnih spojin (voski ogljikov-vodikov in kisika). Analitika v smeri dokazovanja naravnih spojin se nadaljuje v prihajajoči teden z namenom identifikacije posamezne naravne spojine. Takrat bodo na vpogled tudi vsa zaključna poročila z mnenji strokovne službe. 

Poročila vzorčenj vode ob nastajanju pene v bližini vodnega zajetja Malni z dne 20.11.2020.

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami